Giảng sư

05/ 11/ 2011 08:25:35

Giảng sư Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội là chư Tôn đức Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức trong cả nước tham dự giảng dạy, giáo dục đào tạo Tăng tài.

Thượng tọa Thích Thanh Đạt – Viện trưởng

Phụ trách bộ môn : Phật giáo sử

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm

Trưởng khoa Luận tạng

Hòa thượng Thích Thanh Duệ

Trưởng khoa Kinh tạng

Đại đức Thích Tiến Đạt

Trưởng khoa Luật tạng

Hòa thượng Thích Quảng Tùng

Giảng sư bộ môn : Kinh Viên Giác – Kinh Hoa Nghiêm

Thượng tọa Thích Thanh Quyết

Giảng sư bộ môn Lịch sử Triết học phương Đông

Hòa thượng Thích Gia Quang

Giảng sư bộ môn Kinh tạng Nikaya

Thượng tọa Thích Tâm Đức

Giảng sư bộ môn Thiền học.

Thượng tọa Thích Thanh Điện

Giảng sư bộ môn Quản trị tự viện

Thượng tọa Thích Thanh Ân

Giảng sư bộ môn Duy Thức học

Đại đức Thích Đức Thiện

Giảng sư bộ môn Lịch sử Tư tưởng Phật giáo

Đại đức Thích Minh Hiền

Giảng sư bộ môn Kinh A Hàm

Đại đức Thích Minh Tiến

Giảng sư bộ môn Luật Hiến pháp – Văn bản học

Đại đức Thích Thanh Tuấn

Giảng sư bộ môn Lịch sử các tông phái PG

Đại đức Thích Giác Hiệp

Giảng sư bộ môn Luận Câu Xá

Đại đức Thích Minh Trí

Giảng sư bộ môn : Kinh Bát Nhã

Thượng tọa Thích Phước Đạt

Giảng sư bộ môn : Giáo dục Phật giáo

Đại đức Thích Thanh Đường

Giảng sư bộ môn Kinh Lăng Nghiêm

Đại đức Thích Minh Thuận

Giảng sư bộ môn Quản trị tự viện : Chuyên đề Trụ trì

Đại đức Thích Minh Quang

Giảng sư bộ môn Hán cổ

Đại đức Thích Đạo Phong

Giảng sư bộ môn Kinh A Hàm – Kinh Pháp Hoa

Cư sĩ Lương Gia Tĩnh

Trưởng khoa Thế học – Giảng sư bộ môn Triết học

Đại đức Thích Thanh Toàn

Giảng sư bộ môn Lịch sử PG Ấn Độ – Lịch sử các tông phái PG

Đại đức Thích Minh Giác

Giảng sư bộ môn Lịch sử Việt Nam

Đại đức Thích Trí Thuần

Giảng sư bộ môn Kinh tạng Nikaya

Đại đức Thích Tâm Nguyện

Giảng sư bộ môn Lịch sử Văn minh thế giới

Đại đức Thích Thái Minh

Giảng sư bộ môn Tín ngưỡng – Tôn giáo Việt Nam