Hạ Trường Sóc Thiên Vương – Học Viện PGVN Hà Nội tổ chức 3 ngày hành đạo, Vu Lan Báo Hiếu, Cầu siêu Phả độ Gia tiên.

09/ 08/ 2022 09:49:15

Mỗi năm đến mùa Vu Lan Báo hiếu cũng là thời gian kết thúc 3 tháng An cư Kết Hạ. Học viện trong 3 ngày 08-10/08/2022 (nhằm ngày 11-13/07 Nhâm Dần), chư Tăng Ni Hành giả Hạ trường Sóc Thiên Vương bước vào ngày 3 hành đạo.


Trung nguyên ngày hội vọng Vu lan

                              Bến giác chiều thu sóng đạo ngàn

                              Những ai là kẻ mang ơn nặng

                              Đều vận lòng thành đón Vu Lan          

Bắt nguồn từ Kinh Vu Lan, hạnh hiếu của ngài Mục Kiền Liên, một đệ tử xuất sắc của Phật, đã mở đầu cho phương pháp báo hiếu của người Phật tử, trải dài theo dòng lịch sử của nhân loại hơn 2000 năm qua, vẫn làm rung động bao cõi lòng.

Hình ảnh tòa Viên Quang Học Viện (Ảnh Ban TT – TV)
Hòa Thượng Đường chủ khai kinh Mục Liên Sám Pháp tại chùa Non (Ảnh Ban TT – TV)

Đúng vào lúc 6h30, Ban ứng cúng đã cử 3 hồi chuông trống Bát nhã, thực hiện nghi thức Thỉnh Phật đại khoa – cúng Tổ – cúng nhiếp linh tại Sảnh Tầng 1 Toà nhà Viên Quang.
Hoà thượng Đường chủ Thích Thanh Đạt chủ trì buổi lễ Khai kinh Mục Liên sám pháp cùng chư Tăng Ni các khối lớp tại chùa Non.
Lúc 10h00, Ban ứng cúng thực hiện Khoa cúng chúc thực tại sảnh Tầng 1 Toà nhà Viên Quang.
Nhiều Phật tử đã trực tiếp vân tập về Học viện để cùng hành trì khóa lễ cùng quý chư Tôn đức, Tăng Ni hành giả. Mọi người đều hoan hỷ và nhất tâm cầu nguyện cho những chân linh trong thân tộc được thính pháp văn kinh, siêu sinh tịnh độ.

Chư Tôn đức trì tụng kinh chú tại chùa Non (Ảnh Ban TT – TV)

Buổi chiều, vào lúc 14h00, chư Tăng Ni Hành giả thực hiện khoá lễ tụng kinh Dược Sư Bản Nguyện tại chùa Non và tụng kinh Di Đà – niệm Phật tại Thiền đường. Cuối mỗi khóa lễ tụng kinh ban nghi lễ đều tuyên sớ cho các chân linh bách gia trăm họ, nhân dân đồng bào tử nạn, anh hùng chiến sĩ trận vong…Các Nghi thức đã diễn ra trong không khí trang nghiêm và thanh tịnh. Ba ngày hành đạo là thời gian chư Hành giả hành trì đạo nghiệp, trưởng dưỡng thân tâm, phát khởi huệ mạng, ý thức tinh tấn trên lộ trình tu tập, thanh tịnh thân tâm. Những hành giả xuất gia thực hiện phận sự an cư tinh tấn trong việc học pháp, hành pháp, nghiêm trì giới luật sẽ khiến cho công đức, giới hạnh, đạo lực tăng trưởng, xứng đáng là nơi nương tựa và là phước điền của hàng Phật tử tại gia.

Phật tử vân tập tại chùa Non tụng kinh cùng chư Tăng (Ảnh Ban TT – TV)

Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam Mô An Cư Hội Thượng Phật Bồ Tát

Nam Mô Sóc Thiên Vương Thiền Tự Lịch Đại Tổ Sư Tác Đại Chứng Minh

Người viết: An Yên