Công văn về việc phát tâm công đức phục vụ Phật sự giáo dục đào tạo Tăng Ni

Trải qua 30 năm xây dựng và phát triển, Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội đã đào tạo hàng ngàn Tăng Ni ở bậc Cử nhân Phật học và Cao đẳng Phật học phục vụ cho Đạo pháp và Dân tộc.

 

GIÁO   HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

HỌC   VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM

TẠI   HÀ NỘI

CỘNG   HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc   lập - Tự do - Hạnh phúc.

Số   : 37 /CV/HVPGVN

V/v   phát tâm công đức phục vụ Phật sự giáo dục đào tạo Tăng Ni

Hà   Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2012.

 

Kính gửi : - Ban Trị sự Tỉnh, Thành hội Phật giáo.

- Chư Tăng - Ni trụ trì các cơ sở tự viện.

- Quý vị Phật tử.

 

Trải qua 30 năm xây dựng và phát triển, Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội đã đào tạo hàng ngàn Tăng Ni ở bậc Cử nhân Phật học và Cao đẳng Phật học phục vụ cho Đạo pháp và Dân tộc; nhiều quý vị đã và đang đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo ở Trung ương Giáo hội, Ban Trị sự Tỉnh, Thành hội Phật giáo, Ban Đại diện Phật giáo các quận huyện và trụ trì các cơ sở tự viện. Có được thành quả đó là nhờ sự gia trì của Tam Bảo và sự hảo tâm công đức chăm lo sự nghiệp đào tạo Tăng Ni tài đức của các cấp Giáo hội, chư Tăng Ni, Phật tử thiện hữu trong và ngoài nước.

Khoá VI (2010 - 2014) hệ Cử nhân Phật học và khoá III hệ Cao đẳng Phật học nhập học và tham gia chương trình đào tạo của Học viện đến nay đã được gần 2 năm. Học viện đảm bảo cho gần 400 Tăng Ni sinh tu học nội trú hoàn toàn miễn phí về ăn ở. Đây là điều kiện tốt nhất để giúp Tăng Ni sinh an tâm tu học, rèn luyện đạt kết quả cao trong khoá học.

Nhằm thực hiện tốt những mục tiêu yêu cầu của công tác giáo dục, đào tạo Tăng Ni, Học viện kêu gọi Quý Ban Trị sự Tỉnh, Thành hội Phật giáo, chư Tăng - Ni trụ trì các cơ sở tự viện và Quý vị Phật tử xa gần thường xuyên quan tâm giúp đỡ, hỗ trợ kinh phí (tịnh tài, tịnh vật) để Học viện hoàn thành Phật sự mà Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã giao phó.

Sự quan tâm giúp đỡ của Quý Ban, chư Tăng - Ni, Phật tử là sự khích lệ to lớn đối với Học viện trong sự nghiệp trồng người.

Trân trọng!

Nơi nhận :

- - Như kính gửi   (để quan tâm, giúp đỡ)

- - Lưu VP

VIỆN   TRƯỞNG

 

(đã   ký)

 

Thượng   toạ - Tiến sĩ Thích Thanh Đạt

 

EmailEmail InPrint PDF.

Tin tức khác

Video mới nhất

<

Album hình ảnh

 • Kinh hoa nghiêm

  Kinh Hoa Nghiêm là bộ kinh đại thừa, là vua trong các kinh, với nội dung siêu việt tuyệt luân hùng vĩ, tráng lệ nguy nga, thể hiện pháp thân, tư tưởng và tâm nguyện của Phật.

 • Pháp bảo Đàn kinh

  Đại Sư tên Huệ Năng, cha họ Lư, tên húy là Hành Thao. Người mẹ họ Lý, sanh ra Sư nhằm giờ Tý, ngày mùng tám, tháng hai, năm Mậu Tuất, niên hiệu Trinh Quán thứ 12.

 • Con Đường Bồ Tát Nhập Thế Trong Kinh Bát Đại Nhân Giác

  Kinh Bát Đại nhân Giác là một tác phẩm Kinh điển Đại thừa, ngôn ngữ súc tích, ý nghĩa cô đọng như các danh ngôn của Kinh Pháp Cú,

Slideshow with mootools

  SlideShow Pro Module v2.0 by JT

  Liên kết website

  Nhận qua Email

  Tên :

  Email của bạn

  Lượt truy cập:1551460
  Đang online :60
  Bảng quảng cáo