Đăng danh Hạ lạp Ni chúng Hạ trường Sóc Thiên Vương

         Nhân mùa an cư kết hạ Phật lịch 2556 - dương lịch 2012, Hạ trường Sóc Thiên Vương - Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội đăng danh chư Tỷ khiêu Ni tòng Tăng an cư có phương danh như sau :

 

STT HỌ VÀ TÊN PHÁP DANH HẠ LẠP
1   TKN Thích Đàm Hinh 20
2   TKN Thích Diệu Bản 17
3   TKN Thích Thanh Nhàn 15
4 Bùi Thị Cài Thích Đàm Lụa 14
5 Mai Thị Nhung Thích Đàm Nhung 14
6 Đỗ Quyên Hải Thích Đàm Hiếu 14
7 Tô Thị Hoàng Anh Thích Minh Bảo 12
8 Vũ Thị Hải Thích Đàm Hà 10
9 Trần Thị Hường Thích Đàm Hường 10
10 Nguyễn Thị Liên Thích Đàm Liên 10
11 Nguyễn Thị Phương Thích Thiện Tâm 10
12 Phan Thị Chiên Thích Đàm Thanh 10
13 Dương Thị Tiến Thích Đàm Huệ 10
14 Nguyễn Thị Hoa Thích Đàm Đăng 9
15 Trần Thiên Phương Thích Nữ Nhẫn Liên 9
16 Vũ Tuyết Thanh Thích Đàm Thanh 9
17 Trần Thị Nga Thích Đàm Thường 9
18 Nguyễn Thị Điểm Thích Đàm Tươi 9
19 Lã Thị Thanh Thu Thích Đàm Phương 9
20 Nguyễn Thị Kim Nhơn Thích Viên Chiếu 8
21 Tạ Thị Hà Thích Diệu Hằng 8
22 Vũ Thị Thu Hằng Thích Đàm Huyền 8
23 Vũ Thị Huyền Trang Thích Đàm Giác Nhật 8
24 Nguyễn Thị Tuệ Minh Thích Nữ Hương Đức 7
25 Đào Thị Hoa Thích Đàm Hào 7
26 Vũ Thị Hà Thích Diệu Hảo 7
27 Phạm Thị Duyên Thích Đàm Hiếu 7
28 Cảnh Thị Thanh Thủy Thích Từ Hiếu 7
29 Nguyễn Thị Hiền Thích Hạnh Hiền 7
30 Phạm Thị Dung Thích Tịnh Khang 7
31 Nguyễn Thị Oanh Thích Đàm Khánh 7
32 Phạm Thị Lan Thích Diệu Lan 7
33 Hoàng Thị Miến Thích Đàm Liên 7
34 Hoàng Thị Hương Thích Đàm Mến 7
35 Nguyễn Thị Yên Thích Giác Nhiên 7
36 Trần Thị Nương Thích Đàm Nương 7
37 Phạm Thị Ngọt Thích Đàm Thịnh 7
38   TKN Thích Bảo Ngọc 6
39 Trần Thị Hoa Thích Đàm Đương 6
40 Trần Thị Nhường Thích Minh Hà 6
41 Tạ Thị Hậu Thích Diệu Hiền 6
42 Nguyễn Thị Liên Thích Bảo Khánh 6
43 Đoàn Thị Thoa Thích Diệu Minh 6
44 Nguyễn Thị Nghiên Thích Đàm Nghiêm 6
45 Mai Thị Tươi Thích Đàm Nghiêm 6
46 Trương Thị Tân Thích Diệu Như 6
47 Nguyễn Thị Chín Thích Diệu Phương 6
48 Nguyễn Thị Yến Thích Đàm Sơn 6
49 Ngô Thị Bảy Thích Nữ Minh Trang 6
50 Nguyễn Thị Toan Thích Diệu Trí 6
51 Vi Thị Yến Thích Nữ Minh Ý 6
52 Nguyễn Thị Thư Thích Đàm Hoan 6
53 Dương Thị Tâm Thích Đàm Tân 6
54 Trần Thị Nhung Thích Bảo An 5
55 Trần Thị Tươi Thích Đàm Cảnh 5
56 Huỳnh Thị Kim Thạnh Thích Nữ Thanh Đạt 5
57 Nguyễn Thị Đào Thích Diệu Đoan 5
58 Trần Thị Hồng Gấm Thích Đàm Gấm 5
59 Nguyễn Thị Biển Thích Diệu Hải 5
60 Cao Thị Thảo Thích Minh Hải 5
61 Đinh Thị Huyền Thích Tuệ Hạnh 5
62 Bùi Hà Chung Thích Đàm Hiếu 5
63 Nguyễn Thị Nhài Thích Diệu Hiển 5
64 Phan Thị Hà Thích Nhật Huyền 5
65 Lê Thị Hưng Thích Diệu Hương 5
66 Nguyễn Thị Bích Ngọc Thích Đàm Hương 5
67 Nguyễn Thị Thanh Thích Đàm Kim 5
68 Hoàng Thị Oanh Thích Diệu Liên 5
69 Đỗ Thị Vân Thích Đàm Lượng 5
70 Nguyễn Thị Thúy Thích Bảo Minh 5
71 Phạm Thị Hồng Thắm Thích Diệu Minh 5
72 Hà Thị Thúy Thích Diệu Nhân 5
73 Vũ Thị Lan Thích Chân Như 5
74 Bùi Thị Bốn Thích Viên Phước 5
75 Nguyễn Thị Thắm Thích Diệu Quang 5
76 Lê Thị Ngọc Thích Từ Tâm 5
77 Hoàng Thị Bích Cầm Thích Diệu Thiện 5
78 Nguyễn Thị Châu Thích Đàm Thực 5
79 Nguyễn Thị Thu Thích Minh Trang 5
80 Ngô Thị Dinh Thích Diệu Trà 5
81 Nguyễn Thị Huê Thích Thanh Tâm 5
82 Nguyễn Thị Thu Thích Giác Tuệ 5
83 Phạm Thị Mai Thích Đàm An 4
84 Lê Thị Lương Thích Diệu Bảo 4
85 Phan Thị Dung Thích Đàm Bảo 4
86 Nguyễn Thị Báu Thích Diệu Châu 4
87 Nguyễn Minh Châu Thích Nữ Minh Châu 4
88 Lê Thị Thuận Yến Thích Bảo Đức 4
89 Nguyễn Thị Uyên Thích Tịnh Giới 4
90 Đào Thị Xen Thích Diệu Hạnh 4
91 Phạm Thị Xuân Thích Đàm Hiên 4
92 Ngô Thị Vinh Thích Nữ Minh Hiền 4
93 Nguyễn Thị Thêu Thích Diệu Hoan 4
94 Nguyễn Thị Hoài Thích Diệu Hoài 4
95 Vũ Thị Oanh Thích Đàm Hòa 4
96 Nguyễn Thị Hiệp Thích Minh Hòa 4
97 Trần Thị Khỏe Thích Diệu Huệ 4
98 Phạm Thị Lan Thích Giác Huệ 4
99 Nguyễn Thị Tiến Như Thích Diệu Hương 4
100 Vũ Thị Thảo Thích Đàm Hương 4
101 Trần Thị Ly Thích Đàm Hường 4
102 Nguyễn Thị Hương Thích Đàm Hưởng 4
103 Trần Thị Khánh Thích Minh Khánh 4
104 Bùi Thị Lê Thích Đàm Lệ 4
105 Nguyễn Thị Nhinh Thích Diệu Linh 4
106 Hoàng Thị Sậu Thích Đàm Lĩnh 4
107 Kiều Thị Hương Thích Đàm Minh 4
108 Hoàng Thị Minh Thích Tâm Minh 4
109 Trần Thị Hà Thích Như Ngọc 4
110 Nguyễn Thị Hằng Thích Đàm Nguyện 4
111 Bùi Thị Nhàn Thích Hạnh Nguyện 4
112 Trần Thị Thành Thích Diệu Nhàn 4
113 Vũ Thị Vy Thích Nữ Thiện Nhàn 4
114 Dương Thị Quỳnh Thích Diệu Nhân 4
115 Lê Thị Luyến Thích Diệu Pháp 4
116 Vũ Thị Thỏa Thích Diệu Phượng 4
117 Hoàng Thị Mai Thích Diệu Thanh 4
118 Đoàn Thị Chí Thích Diệu Thanh 4
119 Phạm Thị Tân Thích Đàm Thanh 4
120 Vũ Thị Thúy Thích Diệu Thành 4
121 Nguyễn Thị Gấm Thích Quang Thành 4
122 Hoàng Thị Lý Thích Diệu Thảo 4
123 Lê Thị Thu Huyền Thích Diệu Thắng 4
124 Phan Thị Hương Thích Nữ Tịnh Thuận 4
125 Nguyễn Thị Hiên Thích Viên Thủy 4
126 Đỗ Thị Chanh Thích Diệu Tiến 4
127 Cao Thị Nhạn Thích Minh Tiến 4
128 Trần Thị Tám Thích Diệu Tín 4
129 Trần Thị Ngát Thích Đàm Tín 4
130 Nguyễn Thị Hợp Thích Từ Tín 4
131 Nguyễn Thị Minh Nguyệt Thích Diệu Trang 4
132 Nguyễn Thị Luyến Thích Đàm Trà 4
133 Đoàn Thị Vy Thích Diệu Tường 4
134 Phạm Thúy Vân Thích Tịnh Tường 4
135 Nguyễn Thị Nhanh Thích Đàm Từ 4
136 Trần Thị Dung Thích Diệu Xuân 4
137 Phạm Thị Thúy Thích Đàm Hạnh 4
138 Đỗ Thị Long Thích Chiếu An 3
139 Hồ Thị Thoa Thích Nữ Thường An 3
140 Tăng Thị Lệ Thích Minh Chính 3
141 Lê Thị Tiền Huế Thích Hải Định 3
142 Doãn Thị Thắm Thích Hải Độ 3
143 Trần Ly Hương Thích Diệu Giang 3
144 Dương Thị Hồng Yến Thích Tâm Hạnh 3
145 Lê Thị Thảo Thích Diệu Hiền 3
146 Đoàn Thị Sáng Thích Giác Hoa 3
147 Trần Thị Hương Thích Minh Huệ 3
148 Lê Thị Hồng Thủy Thích Diệu Huyền 3
149 Bùi Thanh Tươi Thích Đàm Huyền 3
150 Nguyễn Thị Thu Hương Thích Minh Hương 3
151 Hoàng Thị Huê Thích Tịnh Hương 3
152 Lê Thị Dịu Thích Diệu Lương 3
153 Nguyễn Thị Thu Huyền Thích Diệu Lưu 3
154 Nguyễn Thị Liên Thích Thanh Minh 3
155 Dương Thu Hà Thích Hiên Mãn 3
156 Nguyễn Thanh Hà Thích Đàm Ngân 3
157 Vũ Thị Kỳ Thích Diệu Nghĩa 3
158 Hoàng Thị Ký Thích Diệu Ngôn 3
159 Nguyễn Hữu Lê Thùy Duyên Thích Thanh Nhật 3
160 Trần Thị Thắm Thích Diệu Nhuần 3
161 Đặng Thị Huyền Trang Thích Diệu Quỳnh 3
162 Phạm Thị Minh Thích Chân Tâm 3
163 Trần Thị Thanh Hương Thích Hải Tâm 3
164 Nguyễn Thị Thanh Thích Diệu Thanh 3
165 Nguyễn Thị Thủy Thích Diệu Thiền 3
166 Trần Thị Sim Thích Diệu Thiện 3
167 Vương Thị Tuyết Thích Đàm Thịnh 3
168 Nguyễn Thị Nụ Thích Diệu Thu 3
169 Cao Thị Thủy Thích Đàm Thủy 3
170 Lê Thị Lẩu Thích Diệu Tịnh 3
171 Nguyễn Thị Huyền Thích Minh Tịnh 3
172 Đỗ Thị Đĩnh Thích Diệu Thiện Trí 3
173 Nguyễn Thị Trang Thích Diệu Tuệ 3
174 Phan Thị Mỵ Thích Tịnh Tuệ 3
175 Nguyễn Thị Thanh Thích Phương Tú 3
176 Vũ Hồng Tuyết Thích Diệu Viên 3
177 Lê Thị Anh Đào Thích Bảo Việt 3
178 Lê Thị Thúy Phượng Thích Nữ Giới Vy 3
179 Đỗ Thị Tươi Thích Diệu An 3
180 Nguyễn Thị Bưởi Thích Diệu Bình 3
181 Nguyễn Thị Thoa Thích Tịnh Hiện 3
182 Trịnh Thị Hương Thích Đàm Hiện 3
183 Văn Thị Phượng Thích Thanh Khiết 3
184 Vi Thị Nhài Thích Khánh Phước 3
185 Nguyễn Thị Hương Ly Thích Hạnh An 2
186 Lã Thị Thủy Thích Ngọc Chi 2
187 Phạm Thị Giang Thích Nữ Huệ Công 2
188 Lê Thị Hảo Thích Đàm Đạo 2
189 Đào Thị Thúy Thích Minh Hân 2
190 Phan Thị Hà Thích Đàm Hậu 2
191 Trần Thị Thu Hoài Thích Diệu Hoài 2
192 Phạm Thị Hạnh Thích Minh Huyền 2
193 Trần Thị Hiên Thích Huệ Lam 2
194 Trần Thị Lan Thích Nữ Huệ Lành 2
195 Triệu Thị Vải Thích Nữ Huệ Lâm 2
196 Đặng Thị Sim Thích Diệu Mai 2
197 Vũ Thị Huệ Thích Ngọc Mai 2
198 Hoàng Thị Ngân Thích Bảo Minh 2
199 Lê Thị Tưới Thích Diệu Minh 2
200 Nguyễn Thị Mơ Thích Diệu Minh 2
201 Phạm Thị Thu Trang Thích Nữ Tịnh Minh 2
202 Trần Thị Ngoan Thích Diệu Ngoan 2
203 Nguyễn Thị Hiền Thích Thuần Nhã 2
204 Phạm Thị Hạnh Thích Tuệ Nhẫn 2
205 Phan Thị Liên Thích Minh Phương 2
206 Trần Thị Thu Thích Diệu Quang 2
207 Lê Thị Thảo Thích Đàm Thảo 2
208 Ngô Thị Luyến Thích Đàm Thùy 2
209 Trần Thị Nguyệt Thích Đàm Thùy 2
210 Nguyễn Thị Hải Lý Thích Diệu Thủy 2
211 Nguyễn Thị Phương Nhung Thích Tịnh Thư 2
212 Lê Thị Nhung Thích Huệ Tịnh 2
213 Bùi Thị Thạo Thích Diệu Trang 2
214 Nguyễn Thị Thúy Nga Thích Viên Trí 2
215 Ngô Thị Lơ Thích Diệu Tuyết 2
216 Nguyễn Thị Hà Thích Diệu Minh 2
217 Đỗ Thị Xuân Thích Viên An 1
218 Lê Thị Hòa Thích Minh Duyên 1
219 Lê Thị Huyền Thích Minh Giác 1
220 Nguyễn Thị Hải Thích Tịnh Giác 1
221 Lê Thị Canh Thích Nữ Như Hiếu 1
222 Bạch Thị Hoa Thích Minh Hòa 1
223 Nguyễn Thị Lan Thích Diệu Huân 1
224 Vũ Thị Hương Thích Nhật Huy 1
225 Nguyễn Thị Mai Thích Tịnh Lan 1
226 Vũ Thị Thu Thủy Thích Diệu Liên 1
227 Nguyễn Thị Minh Thích Tịnh Minh 1
228 Nguyễn Thị Ngọc Thích Diệu Ngọc 1
229 Nguyễn Thị Lan Thích Tịnh Thanh 1
230 Trần Thị Thơm Thích Diệu Thùy 1
231 Phạm Thị Thanh Thích Hải Ân 1
232 Lê Thị Ngân Thích Minh Hải 1
233 Trần Thị Thủy Thích Diệu Hiếu 1
234 Hoàng Thị Hiền Thích Diệu Hiền 1
235 Nguyễn Thị Mỵ Thích Diệu Hưng 1
236 Nguyễn Thị Huệ (Thanh) Thích Diệu Thiện 1
237 Trần Thị Khuyên Minh Thông 1
238 Nguyễn Thị Thanh Nhàn Thích Tịnh Thông 1
239 Trần Thị Kim Yến Thích Nữ Lâm Sơn Tuệ 1
240 Bùi Thị Thủy Thích Minh Định Sơ hạ
241 Nguyễn Thị Thắm Thích Bảo Hạnh Sơ hạ
242 Vũ Thị Trang Thích Tịnh Hân Sơ hạ
243 Trần Thị Thêm Thích Diệu Thêm Sơ hạ
244 Đoàn Thị Lương Thích Nữ Lâm Sơn Hiếu Sơ hạ
245 Hà Thị Hoa Thích Viên Hoàn Sơ hạ
246 Võ Thị Hòa Thích Hạnh Hương Sơ hạ
247 Đỗ Thị Thanh Loan Thích Hạnh Minh Sơ hạ
248 Trần Thị Tuyết Thích Hạnh Phương Sơ hạ
249 Nguyễn Thị Thu Thích Hạnh Tâm Sơ hạ
250 Trần Thị Thủy Thích Tịnh Thái Sơ hạ
251 Bùi Thị Quỳnh Thi Thích Nguyên Thảo Sơ hạ
252 Nguyễn Thị Vân Thích Nữ Huệ Viên Sơ hạ
253 Đặng Thị Hương Thích Viên Toàn Sơ hạ
254 Vũ Thị Lĩnh Thích Hạnh Đức Sơ hạ
255 Nguyễn Thị Liên Thích Hạnh Lệ Sơ hạ
256 Nguyễn Thúy An Thích Lâm Sơn Giác Sa di
257 Cao Thị Xuân Đào Thích Từ Trí Sa di

 

EmailEmail InPrint PDF.

Tin tức khác

Video mới nhất

<

Album hình ảnh

 • Kinh hoa nghiêm

  Kinh Hoa Nghiêm là bộ kinh đại thừa, là vua trong các kinh, với nội dung siêu việt tuyệt luân hùng vĩ, tráng lệ nguy nga, thể hiện pháp thân, tư tưởng và tâm nguyện của Phật.

 • Pháp bảo Đàn kinh

  Đại Sư tên Huệ Năng, cha họ Lư, tên húy là Hành Thao. Người mẹ họ Lý, sanh ra Sư nhằm giờ Tý, ngày mùng tám, tháng hai, năm Mậu Tuất, niên hiệu Trinh Quán thứ 12.

 • Con Đường Bồ Tát Nhập Thế Trong Kinh Bát Đại Nhân Giác

  Kinh Bát Đại nhân Giác là một tác phẩm Kinh điển Đại thừa, ngôn ngữ súc tích, ý nghĩa cô đọng như các danh ngôn của Kinh Pháp Cú,

Slideshow with mootools

  SlideShow Pro Module v2.0 by JT

  Liên kết website

  Nhận qua Email

  Tên :

  Email của bạn

  Lượt truy cập:1553250
  Đang online :28
  Bảng quảng cáo