Bảng điểm môn Triết học phương Đông - Lớp Ni 1

Bảng điểm môn Triết học phương Đông - Lớp Ni 1

STT THẾ DANH PHÁP DANH NGÀY SINH ĐIỂM TỔNG
I II III IV IX
1 Trần Thị Nhung Thích Bảo An 20/10/1974 8,0
2 Đỗ Thị Long Thích Chiếu An 20/08/1978 8,0
3 Phạm Thị Mai Thích Đàm An 9/6/1985 7,0
4 Ng. Thị Hương Ly Thích Hạnh An 25/05/1986 9,0
5 Phùng Thị Lĩnh Thích Nữ Nhuận An 2/11/1982  
6 Hồ Thị Thoa Thích Nữ Thường An 26/08/1982 8,0
7 Đỗ Thị Xuân Thích Viên An 20/12/1985 8,0
8 Lê Thị Lương Thích Diệu Bảo 7/8/1981 9,0
9 Phan Thị Dung Thích Đàm Bảo 1/8/1987 8,0
10 Trần Thị Tươi Thích Đàm Cảnh 16/03/1986 7,0
11 Nguyễn Thị Báu Thích Diệu Châu 26/07/1986 8,0
12 Nguyễn Minh Châu Thích Nữ Minh Châu 19/07/1985 8,0
13 Lã Thị Thủy Thích Ngọc Chi 30/06/1983 7,0
14 Nguyễn Thị Kim Nhơn Thích Viên Chiếu 1/3/1979 8,0
15 Tăng Thị Lệ Thích Minh Chính 25/10/1985 9,0
16 Phạm Thị Giang Thích Nữ Huệ Công 15/09/1985 8,0
17 Lê Thị Hòa Thích Minh Duyên 6/6/1987 9,0
18 Lê Thị Hảo Thích Đàm Đạo 10/11/1978 7,0
19 Huỳnh Thị Kim Thạnh Thích Nữ Thanh Đạt 6/6/1974 7,0
20 Nguyễn Thị Hoa Thích Đàm Đăng 29/03/1981 8,0
21 Lê Thị Tiền Huế Thích Hải Định 8/9/1984 7,0
22 Bùi Thị Thủy Thích Minh Định 15/07/1987 8,0
23 Nguyễn Thị Đào Thích Diệu Đoan 22/02/1979 8,0
24 Doãn Thị Thắm Thích Hải Độ 23/07/1982 8,0
25 Trần Thị Hoa Thích Đàm Đương 20/04/1985 8,0
26 Lê Thị Thuận Yến Thích Bảo Đức 8/9/1984 7,0
27 Nguyễn Thị Tuệ Minh Thích Nữ Hương Đức 21/01/1980 7,0
28 Trần Thị Hồng Gấm Thích Đàm Gấm 20/01/1979 8,0
29 Trần Ly Hương Thích Diệu Giang 25/11/1987 8,0
30 Lê Thị Huyền Thích Minh Giác 2/2/1991 8,0
31 Nguyễn Thị Hải Thích Tịnh Giác 20/12/1988 8,0
32 Nguyễn Thị Uyên Thích Tịnh Giới 23/02/1982 7,0
33 Vũ Thị Hải Thích Đàm Hà 15/03/1982 6,0
34 Trần Thị Nhường Thích Minh Hà 20/06/1981 7,0
35 Đào Thị Hoa Thích Đàm Hào 1/9/1982 8,0
36 Nguyễn Thị Biển Thích Diệu Hải 6/6/1979 8,0
37 Cao Thị Thảo Thích Minh Hải 15/09/1986 8,0
38 Vũ Thị Hà Thích Diệu Hảo 8/2/1984 7,0
39 Nguyễn Thị Thắm Thích Bảo Hạnh 12/8/1990 8,0
40 Đào Thị Xen Thích Diệu Hạnh 11/4/1987 8,0
41 Dương T. Hồng Yến Thích Tâm Hạnh 6/10/1980 7,0
42 Đinh Thị Huyền Thích Tuệ Hạnh 10/4/1985 8,0
43 Tạ Thị Hà Thích Diệu Hằng 3/4/1982 8,0
44 Đào Thị Thúy Thích Minh Hân 16/12/1978 7,0
45 Vũ Thị Trang Thích Tịnh Hân 4/6/1989 7,0
46 Phan Thị Hà Thích Đàm Hậu 15/10/1987 8,0
47 Phạm Thị Xuân Thích Đàm Hiên 20/10/1983 7,0
48 Bùi Hà Chung Thích Đàm Hiếu 17/09/1981 7,0
49 Phạm Thị Duyên Thích Đàm Hiếu 13/01/1986 8,0
50 Lê Thị Canh Thích Nữ Như Hiếu 12/1/1990 7,0
51 Cảnh T. Thanh Thủy Thích Từ Hiếu 18/08/1977 8,0
52 Tạ Thị Hậu Thích Diệu Hiền 12/5/1981 8,0
53 Lê Thị Thảo Thích Diệu Hiền 17/12/1985 7,0
54 Nguyễn Thị Hiền Thích Hạnh Hiền 18/05/1978 8,0
55 Ngô Thị Vinh Thích Nữ Minh Hiền 5/1/1982 8,0
56 Nguyễn Thị Nhài Thích Diệu Hiển 15/03/1983 8,0
57 Đoàn Thị Sáng Thích Giác Hoa 15/10/1985 8,0
58 Nguyễn Thị Thêu Thích Diệu Hoan 10/11/1978 7,0
59 Trần Thị Thu Hoài Thích Diệu Hoài 26/04/1972 7,0
60 Nguyễn Thị Hoài Thích Diệu Hoài 2/8/1985 9,0
61 Vũ Thị Oanh Thích Đàm Hòa 25/05/1982 8,0
62 Nguyễn Thị Hiệp Thích Minh Hòa 24/01/1984 8,0
63 Bạch Thị Hoa Thích Minh Hòa 8/3/1983 8,0
64 Nguyễn Thị Lan Thích Diệu Huân 18/04/1987 9,0
65 Trần Thị Khỏe Thích Diệu Huệ 6/10/1977 7,0
66 Phạm Thị Lan Thích Giác Huệ 2/7/1987 7,0
67 Trần Thị Hương Thích Minh Huệ 21/06/1984 8,0
68 Vũ Thị Hương Thích Nhật Huy 9/11/1991 8,0
69 Lê Thị Hồng Thủy Thích Diệu Huyền 18/05/1982 8,0
70 Vũ Thị Thu Hằng Thích Đàm Huyền 9/3/1982 8,0
71 Bùi Thanh Tươi Thích Đàm Huyền 2/10/1987 7,0
72 Phạm Thị Hạnh Thích Minh Huyền 14/10/1981 8,0

 

EmailEmail InPrint PDF.

Tin tức khác

Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 14 Tháng 8 2012 07:44 )

Video mới nhất

<

Album hình ảnh

 • Kinh hoa nghiêm

  Kinh Hoa Nghiêm là bộ kinh đại thừa, là vua trong các kinh, với nội dung siêu việt tuyệt luân hùng vĩ, tráng lệ nguy nga, thể hiện pháp thân, tư tưởng và tâm nguyện của Phật.

 • Pháp bảo Đàn kinh

  Đại Sư tên Huệ Năng, cha họ Lư, tên húy là Hành Thao. Người mẹ họ Lý, sanh ra Sư nhằm giờ Tý, ngày mùng tám, tháng hai, năm Mậu Tuất, niên hiệu Trinh Quán thứ 12.

 • Con Đường Bồ Tát Nhập Thế Trong Kinh Bát Đại Nhân Giác

  Kinh Bát Đại nhân Giác là một tác phẩm Kinh điển Đại thừa, ngôn ngữ súc tích, ý nghĩa cô đọng như các danh ngôn của Kinh Pháp Cú,

Slideshow with mootools

  SlideShow Pro Module v2.0 by JT

  Liên kết website

  Nhận qua Email

  Tên :

  Email của bạn

  Lượt truy cập:1552599
  Đang online :14
  Bảng quảng cáo