Bảng điểm môn Triết học phương Đông - Lớp Ni 2

Bảng điểm môn Triết học phương Đông - Lớp Ni 2

 

STT THẾ DANH PHÁP DANH NGÀY SINH ĐIỂM TỔNG
I II III IV V
1 Phan Thị Hà Thích Nhật Huyền 22/05/1981 8,0
2 Lê Thị Hưng Thích Diệu Hương 2/12/1975 7,0
3 Nguyễn Thị Tiến Như Thích Diệu Hương 18/06/1986 8,0
4 Nguyễn Thị Bích Ngọc Thích Đàm Hương 4/11/1980 8,0
5 Vũ Thị Thảo Thích Đàm Hương 27/06/1982  
6 Nguyễn Thị Thu Hương Thích Minh Hương 9/10/1985 6,0
7 Hoàng Thị Huê Thích Tịnh Hương 16/07/1984 8,0
8 Trần Thị Ly Thích Đàm Hường 16/06/1986 8,0
9 Trần Thị Hường Thích Đàm Hường 15/05/1979 7,0
10 Nguyễn Thị Hương Thích Đàm Hưởng 16/07/1983 8,0
11 Phạm Thị Dung Thích Tịnh Khang 17/09/1985 9,0
12 Nguyễn Thị Liên Thích Bảo Khánh 20/04/1985 8,0
13 Nguyễn Thị Oanh Thích Đàm Khánh 7/11/1974 7,0
14 Trần Thị Khánh Thích Minh Khánh 8/3/1974 9,0
15 Nguyễn Thị Thanh Thích Đàm Kim 1/2/1976 7,0
16 Trần Thị Hiên Thích Huệ Lam 5/7/1982 8,0
17 Phạm Thị Lan Thích Diệu Lan 2/5/1981 10
18 Nguyễn Thị Mai Thích Tịnh Lan 4/12/1987 8,0
19 Trần Thị Lan Thích Nữ Huệ Lành 22/12/1984 8,0
20 Triệu Thị Vải Thích Nữ Huệ Lâm 10/11/1981 8,0
21 Bùi Thị Lê Thích Đàm Lệ 12/5/1983 8,0
22 Hoàng Thị Oanh Thích Diệu Liên 9/10/1979 8,0
23 Vũ Thị Thu Thủy Thích Diệu Liên 19/08/1984 8,0
24 Nguyễn Thị Liên Thích Đàm Liên 7/11/1981 8,0
25 Hoàng Thị Miến Thích Đàm Liên 6/9/1983 8,0
26 Trần Thiên Phương Thích Nữ Nhẫn Liên 4/11/1973 8,0
27 Nguyễn Thị Nhinh Thích Diệu Linh 18/06/1987 8,0
28 Bùi Thị Cài Thích Đàm Lụa 30/10/1975 8,0
29 Lê Thị Dịu Thích Diệu Lương 16/01/1986 8,0
30 Đỗ Thị Vân Thích Đàm Lượng 23/10/1986 8,0
31 Nguyễn Thị Thu Huyền Thích Diệu Lưu 4/5/1985 8,0
32 Hoàng Thị Sậu Thích Đàm Lĩnh 4/2/1982 8,0
33 Đặng Thị Sim Thích Diệu Mai 12/6/1986 8,0
34 Vũ Thị Huệ Thích Ngọc Mai 20/08/1985 8,0
35 Hoàng Thị Hương Thích Đàm Mến 5/7/1976 8,0
36 Hoàng Thị Ngân Thích Bảo Minh 3/11/1987 8,0
37 Nguyễn Thị Thúy Thích Bảo Minh 10/4/1986 8,0
38 Phạm Thị Hồng Thắm Thích Diệu Minh 4/5/1985 9,0
39 Đoàn Thị Thoa Thích Diệu Minh 20/04/1980 8,0
40 Lê Thị Tưới Thích Diệu Minh 5/8/1987 8,0
41 Nguyễn Thị Mơ Thích Diệu Minh 16/10/1986 8,0
42 Kiều Thị Hương Thích Đàm Minh 21/06/1978 8,0
43 Phạm Thị Thu Trang Thích Nữ Tịnh Minh 25/06/1987 8,0
44 Hoàng Thị Minh Thích Tâm Minh 13/10/1982 8,0
45 Nguyễn Thị Liên Thích Thanh Minh 8/10/1974 8,0
46 Nguyễn Thị Minh Thích Tịnh Minh 11/2/1981 8,0
47 Dương Thu Hà Thích Hiên Mãn 9/2/1984 8,0
48 Nguyễn Thanh Hà Thích Đàm Ngân 22/10/1983 7,0
49 Nguyễn Thị Nghiên Thích Đàm Nghiêm 5/11/1967 6,0
50 Mai Thị Tươi Thích Đàm Nghiêm 8/3/1984 8,0
51 Vũ Thị Kỳ Thích Diệu Nghĩa 24/05/1980 6,0
52 Trần Thị Ngoan Thích Diệu Ngoan 11/10/1987 9,0
53 Nguyễn Thị Ngọc Thích Diệu Ngọc 30/08/1988 8,0
54 Trần Thị Hà Thích Như Ngọc 7/1/1985 8,0
55 Hoàng Thị Ký Thích Diệu Ngôn 19/11/1986 8,0
56 Nguyễn Thị Hằng Thích Đàm Nguyện 9/10/1978 9,0
57 Bùi Thị Nhàn Thích Hạnh Nguyện 24/05/1984 9,0
58 Trần Thị Thành Thích Diệu Nhàn 25/05/1983 7,0
59 Vũ Thị Vy Thích Nữ Thiện Nhàn 21/12/1973 8,0
60 Hà Thị Thúy Thích Diệu Nhân 3/7/1980 7,0
61 Dương Thị Quỳnh Thích Diệu Nhân 16/07/1987 7,0
62 Vũ Thị Huyền Trang Thích Đàm Giác Nhật 20/09/1975 7,0
63 Ng. Hữu Lê Thùy Duyên Thích Thanh Nhật 28/07/1981 8,0
64 Nguyễn Thị Yên Thích Giác Nhiên 23/02/1983 8,0
65 Nguyễn Thị Hiền Thích Thuần Nhã 9/1/1978 8,0
66 Phạm Thị Hạnh Thích Tuệ Nhẫn 12/2/1986 7,0
67 Trần Thị Thắm Thích Diệu Nhuần 12/10/1987 8,0
68 Mai Thị Nhung Thích Đàm Nhung 26/08/1976 7,0
69 Vũ Thị Lan Thích Chân Như 26/01/1983 8,0
70 Trương Thị Tân Thích Diệu Như 16/03/1975 8,0
71 Trần Thị Nương Thích Đàm Nương 25/05/1984 8,0

 

EmailEmail InPrint PDF.

Tin tức khác

Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 14 Tháng 8 2012 07:40 )

Video mới nhất

<

Album hình ảnh

 • Kinh hoa nghiêm

  Kinh Hoa Nghiêm là bộ kinh đại thừa, là vua trong các kinh, với nội dung siêu việt tuyệt luân hùng vĩ, tráng lệ nguy nga, thể hiện pháp thân, tư tưởng và tâm nguyện của Phật.

 • Pháp bảo Đàn kinh

  Đại Sư tên Huệ Năng, cha họ Lư, tên húy là Hành Thao. Người mẹ họ Lý, sanh ra Sư nhằm giờ Tý, ngày mùng tám, tháng hai, năm Mậu Tuất, niên hiệu Trinh Quán thứ 12.

 • Con Đường Bồ Tát Nhập Thế Trong Kinh Bát Đại Nhân Giác

  Kinh Bát Đại nhân Giác là một tác phẩm Kinh điển Đại thừa, ngôn ngữ súc tích, ý nghĩa cô đọng như các danh ngôn của Kinh Pháp Cú,

Slideshow with mootools

  SlideShow Pro Module v2.0 by JT

  Liên kết website

  Nhận qua Email

  Tên :

  Email của bạn

  Lượt truy cập:1552600
  Đang online :17
  Bảng quảng cáo