Bảng điểm tổng kết năm học 2011 - 2012 - Lớp Tăng

Bảng điểm tổng kết năm học 2011 - 2012 - Lớp Tăng

BẢNG ĐIỂM TỔNG KẾT LỚP TĂNG

Năm học thứ hai

Khóa học: 2010 - 2014

STT

PHÁP DANH

NGÀY SINH

ĐIỂM TRUNG BÌNH

I

II

III

IV

1

Thích Chánh Thuần

14/03/1984

9.0051

2

Thích Hạnh Viên

22/12/1973

8.9077

3

Thích Mật Viên

10/02/1976

8.7385

4

Thích Nguyên Tâm

25/06/1985

8.7333

5

Thích Thanh Luật

20/05/1986

8.6949

6

Thích Giác Nguyên

05/10/1985

8.6641

7

Thích Minh Thuần

19/08/1981

8.6282

8

Thích Thanh Văn

22/07/1982

8.6167

9

Thích Minh Định

27/07/1982

8.5949

10

Thích Thanh Khang

09/09/1986

8.5885

11

Thích Tục Thịnh

20/11/1986

8.5051

12

Thích Thanh Hoàn

08/10/1987

8.4821

13

Thích Thái Sơn

30/07/1982

8.4436

14

Thích Quang Thuần

03/08/1989

8.4115

15

Thích Nguyên Thiệp

15/10/1982

8.3718

16

Thích Thanh Toản

13/07/1985

8.3705

17

Thích Di Trường

26/06/1986

8.3705

18

Thích Đạo Hưng

26/12/1983

8.3564

19

Thích Minh Tuệ

30/06/1986

8.3218

20

Thích Từ Trí

23/12/1976

8.2462

21

Thích Chơn Minh

27/06/1976

8.2295

22

Thích Quảng Tiến

10/08/1982

8.2064

23

Thích Tâm Như

20/08/1973

8.1744

24

Thích Giác Trí

16/04/1988

8.0808

25

Thích Viên Đức

24/10/1979

8.0679

26

Thích Minh Thức

22/01/1986

8.0333

27

Thích Như Trang

12/09/1984

8.0292

28

Thích Thanh Cơ

18/10/1984

7.9936

29

Thích Thanh Đại

13/09/1987

7.9846

30

Thích Đạo Tú

30/05/1979

7.9462

31

Thích Thanh Huân

11/10/1986

7.9000

32

Thích Thanh Trúc

23.07.1984

7.8923

33

Thích Nguyên Hoạt

10/05/1977

7.8756

34

Thích Nguyên Trọng

19/07/1984

7.8731

35

Thích Thanh Nghĩa

11/02/1987

7.8679

36

Thích Thanh Thành

27/10/1976

7.8641

37

Thích Quảng Tư

09/05/1986

7.8526

38

Thích Nhân Từ

01/01/1983

7.8449

39

Thích Đức Tiến

10/11/1985

7.8256

40

Thích Giác Thành

05/07/1983

7.7821

41

Thích Nhuận Hữu

29/11/1980

7.7731

42

Thích Nguyên Kiền

14/03/1981

7.7679

43

Thích Bảo Sơn

01/07/1986

7.7564

44

Thích Bản Nhiên

08/10/1986

7.7538

45

Thích Thanh Vũ

08/04/1983

7.7359

46

Thích Thanh Viên

21/11/1980

7.6872

47

Thích Thanh Điệp

01/03/1980

7.6705

48

Thích Minh Quang

01/06/1986

7.6692

49

Thích Quảng Thắng

03/01/1985

7.6538

50

Thích Thanh Tín

25/01/1988

7.6192

51

Thích Thanh Định

29/12/1984

7.6154

52

Thích Thanh Nghĩa

30/08/1985

7.6103

53

Thích Thiện Pháp

14/08/1983

7.6038

54

Thích Thanh Huấn

17/04/1983

7.5808

55

Thích Tục Cường

14/02/1985

7.5590

56

Thích Minh Thuận

24/06/1977

7.5436

57

Thích Thiện Hạnh

18/12/1986

7.5192

58

Thích Nguyên Dũng

17/05/1983

7.4808

59

Thích Thanh Nghĩa

22/10/1989

7.4410

60

Thích Thanh Hội

29/08/1979

7.4359

61

Thích Hạnh Tường

05/10/1988

7.4115

62

Thích Minh Hạnh

01/08/1974

7.3808

63

Thích Thanh Hiển

04/07/1985

7.3359

64

Thích Nguyên Đức

12/10/1970

7.3218

65

Thích Thanh An

24.06/1983

7.3167

66

Thích Tục Cường

14/07/1986

7.2859

67

Thích Nhật Toàn

17/07/1980

7.2308

68

Thích Thanh Phú

25/12/1982

7.1372

69

Thích Đạo Ân

12/05/1981

7.1077

70

Thích Thái Bảo

27/01/1986

7.0756

71

Thích Thiện Đạo

27/02/1981

7.0064

72

Thích Thanh Huy

20/05/1985

7.9487

73

Thích Thanh Huy

08/03/1983

6.8692

74

Thích Thanh Dương

10/09/1986

6.8667

75

Thích Minh Không

08/10/1975

6.8013

76

Thích Thanh Đạt

09/08/1986

6.7410

77

Thích Thanh Huy

18/09/1980

6.6564

 

EmailEmail InPrint PDF.
Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 02 Tháng 10 2012 01:28 )

Video mới nhất

<

Album hình ảnh

 • Kinh hoa nghiêm

  Kinh Hoa Nghiêm là bộ kinh đại thừa, là vua trong các kinh, với nội dung siêu việt tuyệt luân hùng vĩ, tráng lệ nguy nga, thể hiện pháp thân, tư tưởng và tâm nguyện của Phật.

 • Pháp bảo Đàn kinh

  Đại Sư tên Huệ Năng, cha họ Lư, tên húy là Hành Thao. Người mẹ họ Lý, sanh ra Sư nhằm giờ Tý, ngày mùng tám, tháng hai, năm Mậu Tuất, niên hiệu Trinh Quán thứ 12.

 • Con Đường Bồ Tát Nhập Thế Trong Kinh Bát Đại Nhân Giác

  Kinh Bát Đại nhân Giác là một tác phẩm Kinh điển Đại thừa, ngôn ngữ súc tích, ý nghĩa cô đọng như các danh ngôn của Kinh Pháp Cú,

Slideshow with mootools

  SlideShow Pro Module v2.0 by JT

  Liên kết website

  Nhận qua Email

  Tên :

  Email của bạn

  Lượt truy cập:1552600
  Đang online :17
  Bảng quảng cáo