Bảng điểm tổng kết năm học 2011 - 2012 - Lớp Cao đẳng

Bảng điểm tổng kết năm học 2011 - 2012 - Lớp Cao đẳng

BẢNG ĐIỂM TỔNG KẾT LỚP CAO ĐẲNG

Năm học thứ hai

Khóa học: 2010 - 2014

STT

PHÁP DANH

NGÀY SINH

ĐIỂM TRUNG BÌNH

I

II

III

IV

1

Thích Hạnh Minh

04/12/1988

8.9195

2

Thích Tịnh Thông

17/06/1987

8.7951

3

Thích Thanh Khiết

20/09/1986

8.7293

4

Thích Diệu Bình

07/06/1985

8.7134

5

Thích Diệu Hưng

01/03/1991

8.6280

6

Thích Từ Trí

15/08/1985

8.5817

7

Thích Thanh Tâm

15/08/1985

8.5805

8

Thích Nữ Lâm Sơn Giác

20/07/1987

8.5573

9

Thích Nguyên Thảo

01/10/1990

8.5268

10

Thích Khánh Phước

20/09/1988

8.4927

11

Thích Khai Hưng

03/03/1991

8.4915

12

Thích Nhẫn Tánh

19/08/1985

8.4488

13

Thích Diệu Hiền

10/03/1984

8.4354

14

Thích Giác Tuệ

20/08/1976

8.4207

15

Thích Thanh Nghiêm

01/12/1987

8.4159

16

Thích Viên Hoàn

05/02/1989

8.4159

17

Thích Diệu Thiện

25/01/1985

8.4146

18

Thích Trúc Bảo Thành

27/12/1987

8.3854

19

Thích Hạnh Phương

15/12/1989

8.3110

20

Thích Minh Hải

23/01/1985

8.2829

21

Thích Thái Yên

07/02/1989

8.2829

22

Thích Khai Thiện

08/08/1990

8.2671

23

Thích Lâm Sơn Hiếu

06/04/1980

8.2268

24

Thích Đàm Hạnh

06/04/1980

8.2220

25

Thích Hạnh Tâm

22/04/1985

8.2012

26

Thích Nữ Lâm Sơn Tuệ

18/05/1966

8.1854

27

Thích Nhẫn Đức

20/02/1986

8.1732

28

Thích Hạnh Đạt

15/09/1987

8.1622

29

Thích Diệu An

16/04/1986

8.1512

30

Thích Nguyên Tường

04/08/1967

8.0829

31

Thích Đạo Tuyên

25/05/1980

8.0659

32

Thích Đàm Phương

20/10/1973

8.0366

33

Thích Giác Đạt

24/06/1987

8.0354

34

Thích Thanh Vĩnh

14/01/1987

8.0305

35

Thích Minh Thông

25/02/1986

7.9854

36

Thích Minh Từ

16/11/1986

7.9622

37

Thích Tịnh Thái

17/11/1990

7.8390

38

Thích Đạo Dương

05/11/1976

7.8329

39

Thích Nhẫn Nguyện

09/05/1986

7.8164

40

Thích Chân Tín

04/02/1983

7.7951

41

Thích Đàm Hoan

01/10/1985

7.7793

42

Thích Hạnh Hương

09/11/1962

7.7671

43

Thích Huệ Viên

02/10/1977

7.7634

44

Thích Diệu Hiếu

29/08/1992

7.7415

45

Thích Nguyên Thái

08/03/1972

7.7390

46

Thích Nhẫn Thành

17/10/1987

7.7134

47

Thích Minh Bảo

20/03/1975

7.7049

48

Thích Thanh Tuệ

12/02/1987

7.6817

49

Thích Đạo Huyền

22/07/1986

7.6805

50

Thích Đạo Giác

28/11/1986

7.6634

51

Thích Nhẫn Kiên

23/09/1975

7.6049

52

Thích Quảng Thiện

12/01/1981

7.5390

53

Thích Thái Thịnh

25/07/1988

7.5390

54

Thích Đàm Hiện

06/03/1984

7.5073

55

Thích Đàm Tân

10/10/1974

7.4537

56

Thích Đàm Huệ

01/01/1975

7.4317

57

Thích Khai Nguyên

14/11/1972

7.4098

58

Thích Thanh Đạt

14/05/1986

7.3671

59

Thích Đàm Hiếu

08/10/1977

7.3610

60

Thích Thanh Hoan

17/06/1987

7.3585

61

Thích Bảo Ngọc

18/10/1983

7.3549

62

Thích Khái Tính

01/06/1972

7.2829

63

Thích Hải Ân

25/09/1977

7.2744

64

Thích Khai Độ

05/01/1990

7.1963

65

Thích Khai Chung

30/10/1985

7.1378

66

Thích Tịnh Hiện

04/04/1960

7.1014

67

Thích Khai Vinh

01/06/1977

7.0256

68

Thích Khai Nhẫn

26/06/1991

6.9793

69

Thích Khai Diễn

08/01/1992

6.8146

70

Thích Khai Nghĩa

20/09/1983

6.3829

71

Thích Khai Hỷ

13/07/1986

5.1695

 

 

EmailEmail InPrint PDF.
Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 02 Tháng 10 2012 01:34 )

Video mới nhất

<

Album hình ảnh

 • Kinh hoa nghiêm

  Kinh Hoa Nghiêm là bộ kinh đại thừa, là vua trong các kinh, với nội dung siêu việt tuyệt luân hùng vĩ, tráng lệ nguy nga, thể hiện pháp thân, tư tưởng và tâm nguyện của Phật.

 • Pháp bảo Đàn kinh

  Đại Sư tên Huệ Năng, cha họ Lư, tên húy là Hành Thao. Người mẹ họ Lý, sanh ra Sư nhằm giờ Tý, ngày mùng tám, tháng hai, năm Mậu Tuất, niên hiệu Trinh Quán thứ 12.

 • Con Đường Bồ Tát Nhập Thế Trong Kinh Bát Đại Nhân Giác

  Kinh Bát Đại nhân Giác là một tác phẩm Kinh điển Đại thừa, ngôn ngữ súc tích, ý nghĩa cô đọng như các danh ngôn của Kinh Pháp Cú,

Slideshow with mootools

  SlideShow Pro Module v2.0 by JT

  Liên kết website

  Nhận qua Email

  Tên :

  Email của bạn

  Lượt truy cập:1552605
  Đang online :28
  Bảng quảng cáo