Hội thảo Tăng Ni trẻ với việc xây dựng Giáo hội Phật giáo Việt Nam, góp phần xây dựng đất nước

      Hôm nay, ngày 12 tháng 10 năm 2012 (tức ngày 27 tháng 8 năm Nhâm Thìn), Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội phối hợp cùng Vụ Phật giáo Ban Tôn giáo Chính Phủ - Trung tâm Di sản Văn hóa Tôn giáo (Hội Di sản Văn hóa Việt Nam) tổ chức Hội thảo : Tăng Ni trẻ với việc xây dựng Giáo hội Phật giáo Việt Nam, góp phần xây dựng đất nước tại Hội trường Bảo tàng trong khuôn viên Học viện.

 Về chứng minh và tham dự Hội thảo có :

- Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự TƯ Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

- Hòa thượng Thích Quảng Tùng - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự TƯ Giáo hội Phật giáo Việt Nam - Phó Viện trưởng HVPGVN tại Hà Nội.

- Thượng tọa Thích Thanh Đạt - Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội.

- Thượng tọa Thích Thanh Quyết - Phó Viện trưởng thường trực Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội.

- Thượng tọa Thích Tiến Đạt - Phó Viện trưởng HVPGVN tại Hà Nội.

- Đại đức Thích Đức Thiện - Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội.

- Ông Bùi Hữu Dược - Vụ trưởng Vụ Phật giáo Ban Tôn giáo Chính phủ.

- Ông Trần Khánh Dư - Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa Tôn giáo.

- Ông Nguyễn Quốc Tuấn - Viện trưởng Viện nghiên cứu tôn giáo.

- Phó Giáo sư - Tiến sĩ Đặng Văn Bài - Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa Việt Nam.

- Ông Nguyễn Đại Đức - Phó Trưởng phòng Công tác tôn giáo - UBTƯ MTTQ Việt Nam.

- Ông Lê Văn Hạnh - Phó Giám đốc Sở Nội vụ - Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Hải Dương.

- Ông Đặng Văn Hùng - Phó Giám đốc Sở Nội vụ - Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Bắc Giang.

- Bà Phạm Thị Điểm - Phó Giám đốc Sở Nội vụ - Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Vĩnh Phúc.

- Cán bộ - Tăng Ni sinh HVPGVN tại Hà Nội.

- Cùng quý vị đại biểu khách quý đại diện cho các ban, ngành của TƯ và địa phương.

Thay mặt Ban tổ chức, Thượng tọa - Tiến sĩ Thích Thanh Đạt đã đọc báo cáo đề dẫn của Hội thảo.

Ông Bùi Hữu Dược - Vụ trưởng Vụ Phật giáo - Ban Tôn giáo Chính phủ phát biểu nêu rõ ý nghĩa của việc tổ chức hội thảo Tăng Ni trẻ với việc xây dựng Giáo hội Phật giáo Việt Nam, góp phần xây dựng đất nước.

Chương trình Hội thảo Tăng Ni trẻ với việc xây dựng Giáo hội Phật giáo Việt Nam, góp phần xây dựng đất nước diễn ra trong thời gian cả ngày với các nội dung như sau :

Buổi sáng làm việc tại Hội trường lớn với các bài tham luận :

 

STT

TÊN ĐỀ TÀI

NGƯỜI TRÌNH BÀY

ĐƠN VỊ

01

Thực trạng tồn tại trong đời sống tu học của tăng ni trẻ hiện nay

SC Thích Diệu Bản

VPHV

02

Phát huy vai trò của ngôi chùa trong thời đại mới

ĐĐ Thích Trí Thuần

VPHV

03

Tăng ni trẻ với việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa Phật giáo vật thể và phi vật thể

Ths. Thích Minh Thịnh

Đông Anh - HN

04

Tăng ni trẻ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam những thời cơ và thách thức trong thế kỷ XXI

Nguyễn Phúc Nguyên

Vụ PG -

BTG CP

05

Công tác đào tạo Tăng ni trẻ của GHPGVN với các hoạt động Phật sự và trách nhiệm xây dựng đất nước

Nguyễn Văn Long

Vụ PG - BTG CP

06

Hai hành trang cơ bản của Tăng Ni trẻ

TS.Thích Chánh Thuần

Lớp Tăng

Buổi chiều làm việc tại các phân ban theo chuyên đề :


CHUYÊN ĐỀ I: TĂNG NI TRẺ VỚI VIỆC TU HỌC PHẬT PHÁP

STT

CHỦ ĐỀ

NGƯỜI TRÌNH BÀY

ĐƠN VỊ

1

Vấn đề tu học Phật pháp của Tăng Ni trẻ ngày nay

Thích Nguyên Tâm

Lớp Tăng

2

Tăng Ni thế hệ trẻ với vấn đề Thiểu dục tri túc

Thích Quang Thuần

Lớp Tăng

3

Tăng Ni trẻ với việc tu học Phật pháp

Thích Quảng Tiến

Lớp Tăng

4

Tăng Ni trẻ với việc tu học Phật pháp

Thích Tục Thịnh

Lớp Tăng

5

Tu học của Tăng Ni trẻ trong thời đại ngày nay

Thích Đàm Huyền

Lớp Ni 1

6

Tăng Ni trẻ với việc tu và học trong xã hội ngày nay

Thích Viên An

Lớp Ni 1

7

Tăng Ni trẻ với việc giữ gìn giới luật, uy nghi phép tắc thiền gia

Thích Hạnh An

Lớp Ni 1

8

Tăng Ni trẻ với việc tu học Phật pháp

Thích Từ Hiếu

Lớp Ni 1

9

Tăng Ni trẻ với việc giữ gìn giới luật quy củ, duy trì mạch mạch Phật pháp và ứng dụng giáo lý Phật giao trong đời sống xã hội.

Thích Minh Khánh

Lớp Ni 2

10

Tăng Ni trẻ với sự nghiệp giáo dục thanh thiếu niên ngày nay

Thích Ngọc Mai

Lớp Ni 2

11

Tăng Ni trẻ với việc nghiên cứu và ứng dụng Phật pháp trong đời sống xã hội.

Thích Nhẫn Liên

Lớp Ni 2

12

Tăng Ni trẻ với việc nghiên cứu và ứng dụng Phật pháp vào đời sống xã hội.

Thích Đàm Thanh

Lớp Ni 3

13

Tăng Ni trẻ với việc tu học Phật pháp.

Thích Đàm Từ

Lớp Ni 3

14

Tăng Ni trẻ với việc tu học Phật pháp.

Thích Diệu Pháp

Lớp Ni 3

15

Tăng Ni trẻ với việc tu học Phật pháp.

Thích Diệu Thiện

Lớp Ni 3

16

Tăng Ni trẻ với việc truyền tải giáo lý Phật đà trong xã hội hiện nay

Thích Phương Tú

Lớp Ni 3

17

Tăng Ni trẻ với việc tu học Phật pháp.

Thích Diệu Thiện

Lớp Ni 3

18

Một vài suy nghĩ của Tăng Ni trẻ với việc tu học ngày nay

Thích Diệu Trí

Lớp Ni 3

19

Tăng Ni trẻ với việc giữ gìn giới luật quy củ và duy trì mạch mạch Phật pháp

Thích Từ Tâm

Lớp Ni 3

20

Tu học Phật pháp - Vấn đề thiết yếu của tu sĩ trẻ

Thích Diệu An

Lớp Cao đẳng

21

Nỗi niềm trăn trở tu học của Tăng Ni trẻ trong việc tu tập ngày nay

Thích Bảo Ngọc

Lớp Cao đẳng

22

Sự chân thật tu học Phật pháp của Tăng Ni sinh

Thích Đạo Dương

Lớp Cao đẳng

23

Hạnh Nguyện Tu học của Tăng Ni sinh

Thích Đàm Hiếu

Lớp Cao đẳng

24

Ý kiến của Tăng Ni trẻ trong tu học Phật pháp

Thích Diệu Bình

Lớp Cao đẳng

25

Nỗi lòng tu tập Phật pháp của Tăng Ni trẻ

Thích Hạnh Tâm

Lớp Cao đẳng

26

Tăng Ni trẻ với mục tiêu xây dựng Tăng đoàn

T.N Thanh Tâm

Lớp Cao đẳng

27

Đạo Đức Phật giáo trong xã hội ngày nay

Thích Tịnh Hiện

Lớp Cao đẳng

28

Vấn đề tu và học của Tăng Ni thời hiện đại

Thích Nguyên Thảo

Lớp Cao đẳng

CHUYÊN ĐỀ II: TĂNG NI TRẺ VỚI CÔNG TÁC QUẢN LÝ XÂY DỰNG

VÀ TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG PHẬT SỰ TẠI CÁC CƠ SỞ TỰ VIỆN

STT

CHỦ ĐỀ

NGƯỜI TRÌNH BÀY

ĐƠN VỊ

1

Tăng Ni trẻ với việc hoằng pháp tại cơ sở tự viện

Thích Minh Thuần

Lớp Tăng

2

Đào tạo cư sĩ cho hoằng pháp

Thích Viên Đức

Lớp Tăng

3

Tăng Ni trẻ với sự nghiệp hoằng pháp cho thanh thiếu niên

Thích Đạo Hưng

Lớp Tăng

4

Tăng Ni trẻ với công tác quản lý xây dựng và triển khai các hoạt động Phật sự tại cơ sở tự viện

Thích Thành Toản

Lớp Tăng

5

Ứng dụng công nghệ thông tin vào việc truyền bá và hoằng dương chính pháp trong thời đại mới.

Thích Nguyên Thiệp

Lớp Tăng

6

Xây dựng chương trình tu học Phật pháp cho thanh thiếu niên Phật tử tại cơ sở tự viện

Thích Chơn Minh

Lớp Tăng

7

Tăng Ni trẻ với công tác hoằng pháp

Thích Tịnh Giác

Lớp Ni 1

8

Tăng Ni trẻ với việc hướng dẫn tín đồ Phật tử tu học đúng chính pháp, xóa bỏ mê tín dị đoan.

Thích Đàm Bảo

Lớp Ni 1

9

Tư cách và trách nhiệm của Tăng Ni trẻ trong công cuộc hoằng pháp thời hiện đại

Thích Đàm Gấm

Lớp Ni 1

10

Tăng Ni trẻ với việc hướng dẫn tín đồ Phật tử tu học đúng chính pháp, xóa bỏ mê tín dị đoan.

Thích Đàm Hào

Lớp Ni 1

11

Thực trạng công tác hướng dẫn tín đồ Phật tử tu học

Thích Đàm Hiếu

Lớp Ni 1

12

Tăng Ni trẻ với công tác quản lý xây dựng và triển khai các hoạt động Phật sự tại cơ sở tự viện

Thích Diệu Giang

Lớp Ni 1

13

Tăng Ni trẻ với việc hướng dẫn tín đồ Phật tử tu học đúng chính pháp, xóa bỏ mê tín dị đoan.

Thích Diệu Hoài

Lớp Ni 1

14

Tăng Ni trẻ với việc hướng dẫn sinh hoạt hè cho thanh thiếu niên ở nông thôn

T.Nữ Minh Châu

Lớp Ni 1

15

Tăng Ni trẻ trong việc "Trụ pháp vương gia, trì Như Lai tạng"

Thích Minh Hải

Lớp Ni 1

16

Trách nhiệm của Tăng Ni trẻ với việc hướng dẫn tín đồ Phật tử tu học đúng chính pháp, xóa bỏ mê tín dị đoan.

Thích Minh Hòa

Lớp Ni 1

17

Tăng Ni trẻ với sứ mệnh "Trụ pháp vương gia, trì Như Lai tạng"

Thích Huệ Công

Lớp Ni 1

18

Hoằng Pháp tại vùng sâu vùng xa

T.Nữ Thanh Đạt

Lớp Ni 1

19

Tăng Ni trẻ với việc bảo vệ hình ảnh "Mô phạm" của người tu sĩ trong xã hội hiện nay

Thích Thường An

Lớp Ni 1

20

Vai trò của Trụ trì đối với vấn đề hoằng pháp

Thích Tịnh Hân

Lớp Ni 1

21

Tăng Ni trẻ với công tác hoằng pháp trong thời đại mới

Thích Bảo Minh

Lớp Ni 2

22

Tăng Ni Trẻ với sự nghiệp hoằng pháp trong thời đại hiện nay

Thích Đàm Hương

Lớp Ni 2

23

Tăng Ni trẻ với công tác quản lý xây dựng và triển khai các hoạt động Phật sự tại cơ sở tự viện.

Thích Đàm Mến

Lớp Ni 2

24

Tăng Ni trẻ với công tác quản lý xây dựng và triển khai các hoạt động Phật sự tại cơ sở tự viện.

Thích Chân Như

Lớp Ni 2

25

Một vài suy nghĩ của Tăng Ni trẻ với sứ mệnh "Trụ pháp vương gia, trì Như Lai tạng"

Thích Diệu Minh

Lớp Ni 2

26

Hoằng pháp ở nông thôn hiện nay

Thích Diệu Minh

Lớp Ni 2

27

Tăng Ni trẻ với sứ mệnh "Trụ pháp vương gia, trì Như Lai tạng"

Thích Diệu Thùy

Lớp Ni 3

28

Tăng Ni trẻ và công tác hoằng pháp tại cơ sở

Thích Diệu Tường

Lớp Ni 3

30

Vị trí vai trò của người trụ trì trong xã hội ngày nay

Thích Diệu Tuyết

Lớp Ni 3

31

Tăng Ni trẻ với việc tham gia xây dựng một xã hội tốt đẹp

Thích Diệu Xuân

Lớp Ni 3

32

Tăng Ni trẻ với một số hoạt động Phật sự tại cơ sở

Thích Minh Ý

Lớp Ni 3

33

Tăng Ni trẻ với việc hướng dẫn tín đồ Phật tử tu học đúng chính pháp, xóa bỏ mê tín dị đoan.

T.N Lâm Sơn Giác

Lớp Cao đẳng

34

Tăng Ni trẻ với sứ mệnh "Trụ pháp vương gia, trì Như Lai tạng"

T.Thanh Nghiêm

Lớp Cao đẳng

35

Tăng Ni trẻ với trọng trách trụ trì

Thích Nhẫn Đức

Lớp Cao đẳng

36

Tăng Ni trẻ với vấn đề phục vụ tín ngưỡng

Thích Thanh Vĩnh

Lớp Cao đẳng

CHUYÊN ĐỀ III - IV: TĂNG NI TRẺ VỚI CÔNG TÁC XÂY DỰNG GHPGVN

TĂNG NI TRẺ VỚI CÁC HOẠT ĐỘNG PHẬT SỰ XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC

STT

CHỦ ĐỀ

NGƯỜI TRÌNH BÀY

ĐƠN VỊ

1

Vài suy nghĩ về sự quản lý của Giáo hội đối với các tự viện hiện nay

Thích Hạnh Viên

Lớp Tăng

2

Tăng Ni trẻ với công tác xây dựng GHPGVN

Thích Thanh Khang

Lớp Tăng

3

Ý kiến của Tăng Ni trẻ về hệ thống giáo dục Phật giáo Việt Nam

Thích Di Trường

Lớp Tăng

4

Giữ gìn bảo lưu và phát huy các giá trị văn hóa Phật giáo vật thể và phi vật thể

Thích Như Trang

Lớp Tăng

5

Tinh thần phụng sự Tổ quốc trong thời đại mới

Thích Minh Không

Lớp Tăng

6

Tăng Ni trẻ với việc xây dựng Giáo hội Phật giáo Việt Nam góp phần xây dựng đất nước

Thích Đàm An

Lớp Ni 1

7

Vai trò hoằng pháp của Tăng Ni trẻ trong thời đại mới

Thích Tâm Minh

Lớp Ni 2

8

Tăng Ni trẻ với sự nghiệp giáo dục Phật giáo

Thích Thanh Minh

Lớp Ni 2

9

Tăng Ni trẻ với sự nghiệp hoằng pháp

Thích Đàm Hưởng

Lớp Ni 2

10

Hoằng pháp với thanh thiếu niên

Thích Diệu Liên

Lớp Ni 2

11

Tăng Ni trẻ với hoạt động Phật sự chuyên nghành

Thích Hạnh Nguyện

Lớp Ni 2

12

Tăng Ni trẻ với hoạt động từ thiện

Thích Diệu Hương

Lớp Ni 2

13

Tăng Ni trẻ với việc tham gia các hoạt động Phật sự gắn kết cộng đồng xã hội

Thích Tịnh Minh

Lớp Ni 2

14

Tăng Ni trẻ với việc hoằng pháp nơi tự viện

Thích Đàm Trà

Lớp Ni 3

15

Giáo dục thanh niên Phật tử với Đạo pháp - Dân tộc

Thích Đàm Thịnh

Lớp Ni 3

16

Hoằng pháp với tuổi trẻ

Thích Diệu Thủy

Lớp Ni 3

17

Tăng Ni trẻ với việc hoằng pháp vùng sâu vùng xa

Thích Diệu Trang

Lớp Ni 3

18

Tăng Ni trẻ với việc hoằng pháp cho thanh thiếu niên trong thời đại ngày nay

Thích Diệu Viên

Lớp Ni 3

19

Tăng Ni trẻ với việc hướng dẫn tín đồ Phật tử tu đúng chính pháp xóa bỏ mê tín dị đoan

T.Nữ Minh Trang

Lớp Ni 3

20

Tăng Ni trẻ với vấn đề định hướng nhân cách cho tuổi trẻ

Thích Thiện Trí

Lớp Ni 3

21

Tăng Ni trẻ với việc tham gia xây dựng khối đại đoàn kết toàn Dân tộc.

Thích Diệu Thành

Lớp Ni 3

22

Tăng Ni trẻ với công tác xây dựng GHPGVN

Thích Tịnh Thông

Lớp Cao đẳng

23

Phật giáo với vai trò giải quyết các vấn đề thực tại của xã hội

Thích Thái Yên

Lớp Cao đẳng

24

Tăng Ni trẻ với công tác hoằng pháp tại vùng sâu vùng xa

Thích Đạo Tuyên

Lớp Cao đẳng

25

Tăng Ni trẻ với hoạt động Phật sự góp phần xây dựng đất nước

Thích Minh Từ

Lớp Cao đẳng

26

Công cuộc hoằng pháp đối với giới trẻ hiện nay

Thích Nữ Thanh Khiết

Lớp Cao đẳng

 Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận từ Hội thảo :

EmailEmail InPrint PDF.

Tin tức khác

Video mới nhất

<

Album hình ảnh

 • Kinh hoa nghiêm

  Kinh Hoa Nghiêm là bộ kinh đại thừa, là vua trong các kinh, với nội dung siêu việt tuyệt luân hùng vĩ, tráng lệ nguy nga, thể hiện pháp thân, tư tưởng và tâm nguyện của Phật.

 • Pháp bảo Đàn kinh

  Đại Sư tên Huệ Năng, cha họ Lư, tên húy là Hành Thao. Người mẹ họ Lý, sanh ra Sư nhằm giờ Tý, ngày mùng tám, tháng hai, năm Mậu Tuất, niên hiệu Trinh Quán thứ 12.

 • Con Đường Bồ Tát Nhập Thế Trong Kinh Bát Đại Nhân Giác

  Kinh Bát Đại nhân Giác là một tác phẩm Kinh điển Đại thừa, ngôn ngữ súc tích, ý nghĩa cô đọng như các danh ngôn của Kinh Pháp Cú,

Slideshow with mootools

  SlideShow Pro Module v2.0 by JT

  Liên kết website

  Nhận qua Email

  Tên :

  Email của bạn

  Lượt truy cập:1553250
  Đang online :28
  Bảng quảng cáo