Quyết định về việc chuẩn y thành phần nhân sự Hội đồng Điều hành HVPGVN tại Hà Nội

        Căn cứ vào tờ trình số 04/TTr/HVPG ngày 15/3/2013 của Hội đồng Điều hành Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội về việc đề nghị chuẩn y thành phần nhân sự Hội đồng Điều hành HVPGVN tại Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2012, Hòa thượng Thích Trí Tịnh - Chủ tịch Hội đồng Trị sự TW Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã ký quyết định chuẩn y.

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

------ o0o ------

Số :   077 /QĐ.HĐTS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------- o0o ----------

 Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 3 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

V/v Chuẩn y thành phần Nhân sự Hội đồng Điều hành

Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

 

-        Căn cứ điều 25 chương V Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (tu chỉnh lần thứ V).

-        Căn cứ điều 4 chương I Quy chế Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN.

-        Căn cứ tờ trình số 04/TTr/HVPG ngày 15/3/2013 của Hội đồng Điều hành Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Chuẩn y thành phần nhân sự Hội đồng Điều hành Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội, gồm 13 thành viên, do Thượng tọa Thích Thanh Đạt làm Viện trưởng (danh sách đính kèm).

Điều 2: Tổng Thư Ký Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Giáo dục Tăng Ni Trung ương, Chánh Văn phòng Trung ương GHPGVN, Quý vị có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 3 : Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các quyết định trái với quyết định này đều không còn giá trị thực hiện.

 

Nơi nhận :

- Như điều 2 “để thực hiện”

- Ban Giáo dục Tăng Ni TW GHPGVN

- Ban Tôn giáo của Chính phủ

- UBND, UBMTTQVN, SNV TP. HÀ NỘI “để biết”

- Lưu.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

CHỦ TỊCH

 

 (đã ký)

 

Hòa thượng THÍCH TRÍ TỊNH

 

 THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH

HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI

Theo Quyết định số: 077 /QĐ.HĐTS ngày 18/03/2013

 

STT

PHÁP DANH

CHỨC DANH

01

TT. Thích Thanh Đạt

Viện trưởng lãnh đạo chung và công tác tổ chức nhân sự

02

HT. Thích Thanh Duệ

Phó Viện Trưởng kiêm Chủ nhiệm Khoa Kinh

03

HT. Thích Bảo Nghiêm

Phó Viện Trưởng, Chủ nhiệm Khoa Phật giáo sử

04

HT. Thích Quảng Tùng

Phó Viện Trưởng

kiêm Trưởng Ban Bảo trợ học đường

05

TT. Thích Thanh Quyết

Phó Viện Trưởng Thường trực

kiêm phụ trách công tác triển khai xây dựng và tài chính, Chủ nhiệm Khoa Luận

06

TT. Thích Tiến Đạt

Phó Viện Trưởng, Chủ nhiệm Khoa Luật

07

TT. Thích Thanh Ân

Phó Viện Trưởng phụ trách công tác đào tạo

kiêm Phó Chủ nhiệm Khoa Kinh

08

ĐĐ. Thích Minh Tiến

Phó Viện Trưởng kiêm Tổng Thư ký

kiêm Chủ nhiệm Khoa Quản trị cơ sở tự viện

09

GS. Trương Đình Nguyên

Phó Viện Trưởng phụ trách bộ môn Hán học

10

Cư sỹ Lương Gia Tĩnh

Phó Viện Trưởng phụ trách nghiên cứu khoa học và thế học

11

ĐĐ. Thích Thanh Tuấn

Uỷ viên phụ trách công tác sinh viên

12

ĐĐ. Thích Thanh Toàn

Uỷ viên kiêm Chánh Văn phòng

13

SC. Thích Diệu Bản

Uỷ viên kiêm Thủ quỹ

 

 

 

TM. BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

CHỦ TỊCH

(đã ký)

Hòa thượng THÍCH TRÍ TỊNH

 

EmailEmail InPrint PDF.

Tin tức khác

Video mới nhất

<

Album hình ảnh

 • Kinh hoa nghiêm

  Kinh Hoa Nghiêm là bộ kinh đại thừa, là vua trong các kinh, với nội dung siêu việt tuyệt luân hùng vĩ, tráng lệ nguy nga, thể hiện pháp thân, tư tưởng và tâm nguyện của Phật.

 • Pháp bảo Đàn kinh

  Đại Sư tên Huệ Năng, cha họ Lư, tên húy là Hành Thao. Người mẹ họ Lý, sanh ra Sư nhằm giờ Tý, ngày mùng tám, tháng hai, năm Mậu Tuất, niên hiệu Trinh Quán thứ 12.

 • Con Đường Bồ Tát Nhập Thế Trong Kinh Bát Đại Nhân Giác

  Kinh Bát Đại nhân Giác là một tác phẩm Kinh điển Đại thừa, ngôn ngữ súc tích, ý nghĩa cô đọng như các danh ngôn của Kinh Pháp Cú,

Slideshow with mootools

  SlideShow Pro Module v2.0 by JT

  Liên kết website

  Nhận qua Email

  Tên :

  Email của bạn

  Lượt truy cập:1553251
  Đang online :30
  Bảng quảng cáo