Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội tổ chức kỳ thi tốt nghiệp hệ Cao đẳng Phật học khoá III

        Hệ Cao đẳng Phật học là một trong hai hệ đào tạo Tăng tài của Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội. Từ khi thành lập đến nay (1982 - 2013), cùng với đào tạo hệ Cử nhân Phật học, Học viện đã đào tạo 3 khoá hệ Cao đẳng Phật học.

Hệ Cao đẳng Phật học là một trong hai hệ đào tạo Tăng tài của Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội. Từ khi thành lập đến nay (1982 - 2013), cùng với đào tạo hệ Cử nhân Phật học, Học viện đã đào tạo 3 khoá hệ Cao đẳng Phật học : khoá I (2002 - 2005), khoá II (2006 - 2009), khoá III (2010 - 2013). Hệ Cao đẳng Phật học khoá III nhập học năm 2010 và đến nay (2013) đã kết thúc khoá học. Để đánh giá kết quả đào tạo Tăng tài, hôm nay, ngày 02/05/2013, Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội đã tổ chức kỳ thi tốt nghiệp hệ Cao đẳng Phật học khoá III.

Tham dự kỳ thi tốt nghiệp hệ Cao đẳng Phật học có tổng số 64 Tăng Ni sinh thuộc lớp Cao đẳng, trong đó có : 28 Tăng sinh và 36 Ni sinh. Tăng Ni sinh phải thi tốt nghiệp 4 môn : Kinh, Luật, Luận và Phật giáo sử. Thời gian thi 2 ngày : 02, 03 tháng 5. Thời gian làm bài từng môn là 180 phút.

Để kỳ thi được diễn ra nghiêm túc, Học viện đã thành lập Hội đồng thi gồm chư Tôn Đức Lãnh đạo Hội đồng Điều hành, Giảng sư, cán bộ Văn phòng Học viện. Thực hiện sự chỉ đạo của chư Tôn Đức Lãnh đạo Hội đồng thi, Văn phòng Học viện đã phân công giám thị coi thi cũng như các tiểu ban phục vụ cho kỳ thi.

Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận trong ngày đầu tiên của kỳ thi :

EmailEmail InPrint PDF.

Tin tức khác

Video mới nhất

<

Album hình ảnh

 • Kinh hoa nghiêm

  Kinh Hoa Nghiêm là bộ kinh đại thừa, là vua trong các kinh, với nội dung siêu việt tuyệt luân hùng vĩ, tráng lệ nguy nga, thể hiện pháp thân, tư tưởng và tâm nguyện của Phật.

 • Pháp bảo Đàn kinh

  Đại Sư tên Huệ Năng, cha họ Lư, tên húy là Hành Thao. Người mẹ họ Lý, sanh ra Sư nhằm giờ Tý, ngày mùng tám, tháng hai, năm Mậu Tuất, niên hiệu Trinh Quán thứ 12.

 • Con Đường Bồ Tát Nhập Thế Trong Kinh Bát Đại Nhân Giác

  Kinh Bát Đại nhân Giác là một tác phẩm Kinh điển Đại thừa, ngôn ngữ súc tích, ý nghĩa cô đọng như các danh ngôn của Kinh Pháp Cú,

Slideshow with mootools

  SlideShow Pro Module v2.0 by JT

  Liên kết website

  Nhận qua Email

  Tên :

  Email của bạn

  Lượt truy cập:1553249
  Đang online :34
  Bảng quảng cáo