Thông báo nghỉ hè năm 2013

        Thực hiện sự chỉ đạo của Hội đồng Điều hành Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội, Văn phòng Học viện thông báo kế hoạch nghỉ hè năm 2013 tới toàn thể cán bộ, nhân viên, Tăng Ni sinh như sau :

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM

TẠI HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số : …../TB/HVPG

Hà Nội, ngày 18 tháng 08 năm 2013

 

THÔNG BÁO

 

V/v triển khai kế hoạch nghỉ hè năm 2013

Thực hiện sự chỉ đạo của Hội đồng Điều hành Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội, Văn phòng Học viện thông báo kế hoạch nghỉ hè năm 2013 tới toàn thể cán bộ, nhân viên, Tăng Ni sinh như sau :

I - Thời gian nghỉ hè và thời gian tập trung :

1. Thời gian nghỉ : Thời gian nghỉ hè bắt đầu từ ngày 22/08/2013 (tức ngày 16/07 năm Quý Tị) đến ngày 20/09/2013 (tức ngày 16/8 năm Quý Tị).

Đúng 14 giờ ngày 20/08/2013 (tức ngày 14/07 năm Quý Tị) Tăng Ni sinh phải rời khỏi các khu nhà Ký túc xá để Nhà trường tiến hành niêm phong phòng ở.

2. Thời gian tập trung : đúng 14 giờ ngày 20/09/2013 (tức ngày 16/08 năm Quý Tị), tất cả Tăng Ni sinh phải tập trung tại Học viện. 20 giờ ngày 20/09/2013, quý thầy quản chúng điểm danh Tăng Ni sinh tại ký túc xá.

II - Đối với Tăng Ni sinh :

- Trước khi về nghỉ, Tăng Ni sinh kiểm tra, tắt thiết bị điện nước; cài chốt, khóa cửa để đảm bảo an toàn thiết bị vật chất của Học viện.

- Tăng Ni sinh phải có mặt tại Học viện đúng thời gian quy định.

- Ngày 21/09/2013, Tăng Ni sinh lao động dọn vệ sinh toàn Học viện.

III - Đối với cán bộ, nhân viên Văn phòng Học viện :

- Giáo viên chủ nhiệm các lớp có trách nhiệm đôn đốc, chỉ đạo Tăng Ni sinh thực hiện đúng thời gian nghỉ và thời gian tập trung theo quy định tại thông báo này.

- Trong thời gian nghỉ hè cán bộ, nhân viên thực hiện công việc đã được phân công; tiếp tục lên lịch trực lãnh đạo văn phòng, trực văn phòng; đôn đốc kiểm tra cán bộ, nhân viên nhà bếp, lao công, bảo vệ bảo đảm vệ sinh và an toàn Học viện.

Văn phòng yêu cầu quý thầy, cô chủ nhiệm lớp, quản chúng khu vực ký túc xá đôn đốc, chỉ đạo Tăng Ni sinh thực hiện nghiêm túc thông báo này. Tăng Ni sinh không chấp hành, Học viện sẽ xử lý theo quy định hiện hành.

Nơi nhận :

- Hội đồng Điều hành (để báo cáo).

- Các Phó Văn phòng (để đôn đốc, kiểm tra).

- Giáo viên CN các lớp (để thực hiện).

- Lưu VP.

 

T/L VIỆN TRƯỞNG

Chánh Văn phòng

 (đã ký)

 

Đại đức Thích Thanh Toàn

 

EmailEmail InPrint PDF.

Tin tức khác

Video mới nhất

<

Album hình ảnh

 • Kinh hoa nghiêm

  Kinh Hoa Nghiêm là bộ kinh đại thừa, là vua trong các kinh, với nội dung siêu việt tuyệt luân hùng vĩ, tráng lệ nguy nga, thể hiện pháp thân, tư tưởng và tâm nguyện của Phật.

 • Pháp bảo Đàn kinh

  Đại Sư tên Huệ Năng, cha họ Lư, tên húy là Hành Thao. Người mẹ họ Lý, sanh ra Sư nhằm giờ Tý, ngày mùng tám, tháng hai, năm Mậu Tuất, niên hiệu Trinh Quán thứ 12.

 • Con Đường Bồ Tát Nhập Thế Trong Kinh Bát Đại Nhân Giác

  Kinh Bát Đại nhân Giác là một tác phẩm Kinh điển Đại thừa, ngôn ngữ súc tích, ý nghĩa cô đọng như các danh ngôn của Kinh Pháp Cú,

Slideshow with mootools

  SlideShow Pro Module v2.0 by JT

  Liên kết website

  Nhận qua Email

  Tên :

  Email của bạn

  Lượt truy cập:1551460
  Đang online :63
  Bảng quảng cáo