LỄ TẠ PHÁP TẠI HẠ TRƯỜNG SÓC THIÊN VƯƠNG – HỌC VIỆN PGVN HÀ NỘI (PL.2566-DL.2022)

03/ 08/ 2022 20:16:28

Sáng nay, ngày 03/8/2022 (nhằm ngày 06/7/Nhâm Dần), tại Hạ trường Sóc Thiên Vương đã diễn ra lễ tạ pháp An cư kết hạ PL.2566.
Buổi lễ có sự chứng minh của: HT.TS Thích Thanh Đạt – Đường chủ kiêm Giám luật Hạ trường Sóc Thiên Vương. HT.TS Thích Thanh Quyết – Ban Giảng huấn Hạ trường Sóc Thiên Vương. Ban lãnh đạo cùng gần 500 chư Tăng Ni hành giả An cư kết hạ tại Hạ trường Sóc Thiên Vương.

Hòa thượng Đường chủ kiêm Giám Luật Hạ trường (Ảnh Ban TT – TV)
Hòa thượng Viện trưởng Ban Giảng huấn Hạ trường (Ảnh Ban TT – TV)

Thay mặt Ban chức sự tại Hạ trường, ĐĐ. Thích Đạo Mẫn – Chánh Văn phòng HVPGVN tại Hà Nội báo cáo khái quát tổng kết 3 tháng An cư. Tại buổi lễ, ĐĐ. Thích Bản Tường cùng đại diện chư Tăng Ni Hành giả thay mặt Ban chức sự và gần 500 Hành giả An cư kết hạ tại Hạ trường Sóc Thiên Vương đã dâng lời tác bạch khánh tuế đến chư Tôn đức chứng minh.

Đại đức Thích Đạo Mẫn – Chánh Văn phòng Học viện PGVN Hà Nội (Ảnh Ban TT – TV)

Trong buổi lễ, HT. Thích Thanh Đạt, tán thán tinh thần tu học của chư Hành giả An cư tại Hạ trường. Hoà thượng đã chúc mừng các Hành giả thêm một tuổi hạ vô lượng cát tường, vô lượng an lạc, đồng thời sách tiến chư Tăng Ni sau ba tháng An cư kết hạ, trong sinh hoạt tu học tại Học viện cũng như tại trú xứ phải luôn tinh tấn, mọi hành động đều phải dựa trên tinh thần giới luật để duy trì mạng mạch của Phật pháp, lấy đoàn thể Tăng già làm Tăng thân, phát huy giá trị đạo đức của đạo Phật vào cuộc sống. Góp phần xây dựng xã hội ngày tốt đẹp hơn bằng chất liệu từ bi, trí tuệ.

Đại chúng vân tập về tại lễ đài – Bảo tàng Học viện (Ảnh Ban TT – TV)
Đại đức Thích Bản Tường đại diện cho Tăng Ni hành giả dâng lời Khánh tuế lên chư Tôn Hòa thượng chứng minh (Ảnh Ban TT – TV)
GS. Lương Gia Tĩnh Phó Viện trưởng Học viện dự lễ tại Bảo tàng Học viện (Ảnh Ban TT – TV)

Tiếp theo chương trình, chư Tôn đức cùng Tăng Ni Hành giả An cư kết hạ tại Hạ trường thực hiện nghi lễ tạ pháp, trì tụng kinh chú hướng nguyện cầu thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc, nạn dịch tiêu trừ, âm siêu dương thới, nhân dân đồng bào bình an cát khánh.

Buổi Tạ pháp An cư kết hạ đã chu viên hoàn mãn, xin kính chúc chư Tôn đức pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu. Kính chúc chư Tăng Ni Hành giả một mùa an cư vô lượng cát tường.
Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.

Người viết: An Yên