Danh sách lớp HV1 năm học 2016 – 2017

06/ 01/ 2016 03:16:59

Theo sự chỉ đạo của chư Tôn đức Lãnh đạo Hội đồng Điều hành Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội; căn cứ kết quả kỳ thi khảo sát chất lượng, Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội tiến hành phân chia các lớp hệ Cử nhân Phật học khóa VII theo danh sách:

LỚP HV 1:

STT THẾ DANH PHÁP DANH NGÀY SINH
TỔ 1
1 Vũ Thị Thủy Thích Minh Tịnh 28/03/1989
2 Ninh Văn Đạt Thích Minh Hiếu 30/06/1989
3 Lê Thị Diễm Hương Thích Minh Đăng 12/7/1991
4 Nguyễn Thị Ngoan Thích Nữ Huệ Ngọc 6/3/1983
5 Trần Thị Thanh Thích Diệu Huyền 20/08/1988
6 Nguyễn Thị Thắm Thích Diệu Hiền 19/08/1987
7 Nguyễn Duy Mạnh Thích Nguyên Hiệp 10/6/1991
8 Nguyễn Thị Ngọc Thích Minh Trí 19/09/1988
9 Phạm Thị Hạnh Thích Diệu Huyền 21/10/1992
10 Vũ Thanh Huyền Thích Đàm Ngọc 20/10/1976
11 Nguyễn Xuân Tam Thích Nguyên Bảo 13/10/1983
12 Nguyễn Thị Nương Thích Diệu Hưng 10/5/1990
13 Đỗ Thị Tuyết Hương Thích Diệu Lương 22/10/1983
14 Nguyễn Thị Vân Oanh Thích Diệu Liên 6/1/1994
15 Nguyễn Thị Huê Thích Minh Khánh 2/12/1992
16 Nguyễn Thị Loan Thích Nữ Như Thuần 11/10/1987
17 Trần Văn Chính Thích Tục Kha 5/9/1988
18 Lê Thị Thu Hằng Thích Diệu Hoài 2/7/1990
19 Phạm Thị Oanh Thích Diệu Liên 25/11/1989
TỔ 2
1 Đỗ Thị Nhung Thích Từ Hòa 25/07/1989
2 Nguyễn Văn Định Thích Nguyên Bình 19/09/1983
3 Nguyễn Thị Khuyến Thích Nữ Vĩnh Giang 26/08/1982
4 Nguyễn thị Thanh Thích Bảo Giác 29/10/1992
5 Vũ Thị Hồng Hoa Thích Nữ Tịnh Đạt 16/08/1985
6 Vũ Thị Lụa Thích Diệu Phúc 24/02/1992
7 Nguyễn Quế Anh Thích Đàm Ngân 18/11/1989
8 Lê Thị Phượng Thích Nữ Thuần Huệ 6/4/1987
9 Lương Bá Ngọc Thích Viên Thái 1/3/1978
10 Dương Thị Hồng Gấm Thích Nữ Viên Ngân 15/01/1991
11 Vũ Thị Hoài Thu Thích Minh Nghĩa 2/11/1990
12 Vũ Thị Hồng Thích Tịnh Ly 24/11/1991
13 Trần Thị Lĩnh Thích Nữ Diệu Dung 12/3/1992
14 Phạm Thị Liên Thích Tịnh Tâm ý 19/02/1992
15 Trần Thị Liễu Thích Nữ Tịnh Thư 25/07/1987
16 Trần Văn Thóc Thích Đạo Từ 12/7/1987
17 Hoàng Thị Thanh Bình Thích Viên Hiếu 14/02/1977
18 Lại Thế Lộc Thích Thanh Trí 26/08/1985
19 Vũ Thị Liệu Thích Đàm Chính 7/9/1987
TỔ 3
1 Phạm Văn Hiệu Thích Nguyên Thiệu 15/01/1991
2 Trần Thị Loan Thích Tịnh Phương 15/08/1988
3 Nguyễn Thị Thúy Thích Tịnh Loan 21/10/1992
4 Nguyễn Thị Toàn Thích Nữ Đàm Nhật 5/10/1982
5 Vũ Thị Anh Thích Diệu Hoa 10/6/1984
6 Nguyễn Thị Nguyệt Thích Hạnh Nguyên 7/2/1986
7 Nguyễn Thị Én Thích Nữ Bảo Anh 13/11/1986
8 Trịnh Thị Huệ Thích Diệu Hữu 15/06/1984
9 Trần Thị Thư Thích Diệu Tịnh 28/08/1984
10 Nguyễn Thị Ngọc Điệp Thích Nữ Viên Ngọc 26/09/1992
11 Ngô Thị Lý Thích Đàm Vinh 7/9/1988
12 Nguyễn Thị Hằng Thích Thiện Hương 1/1/1990
13 Vũ Thị Hương Thích Định Nghiêm 24/07/1985
14 Phan Thị Xuân Hương Thích Nữ Nhuận Hoa 8/11/1986
15 Trần Đình Chinh Thích Thanh Chinh 19/07/1989
16 Đỗ Thị Hương Thích Diệu Thùy 5/6/1982
17 Bùi Thị Thúy Dịu Thích Diệu Nghiêm 8/4/1981
18 Nguyễn Mạnh Hiếu Thích Minh Thuận 28/07/1990
19 Lã Văn Đồng Thích Đạo Bi 8/10/1989
TỔ 4
1 Nguyễn Thị Thảo Thích Diệu Nguyên 19/07/1986
2 Nguyễn Tất Thắng Thích Tâm Hải 6/4/1991
3 Dương Hữu Ngọc Thích Khai Hỷ 13/07/1986
4 Nguyễn Thị Thu Hương Thích Nữ Tuệ Quang 25/11/1988
5 Trần Thị Hiên Thích Đàm Thọ 17/05/1988
6 Hoàng Văn Tân Thích Khai Tín 6/3/1980
7 Trần Thị Anh Thích Đàm Vân 10/8/1989
8 Phan Thị Hiền Thích Minh Hòa 20/05/1982
9 Nghiêm Thị Yến Thích Thiện Tường 12/2/1991
10 Bùi Thị Tuyết Thắm Thích Nguyệt Minh 28/06/1983
11 Nguyễn Thị Thư Thích Nhật Dược Tuệ Quang 20/10/1985
12 Phạm Ngọc Huy Thích Bản Hoàng 2/2/1982
13 Phạm Thị Thủy Thích Đàm Thu 8/1/1980
14 Lê Mạnh Trí Thích Minh Thông 27/03/1991
15 Chu Thị Thu Hương Thích Nữ Tịnh Đức 2/9/1989
16 Dương Thị Mát Thích Đàm Mát 15/04/1978
17 Phan Thị Hậu Thích Nữ Tịnh Pháp 26/09/1988
18 Lê Thị Thu Hoài Thích Tịnh Hưng 10/1/1983