Danh sách lớp HV2 năm học 2016 – 2017

06/ 01/ 2016 03:36:10

Theo sự chỉ đạo của chư Tôn đức Lãnh đạo Hội đồng Điều hành Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội; căn cứ kết quả kỳ thi khảo sát chất lượng, Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội tiến hành phân chia các lớp hệ Cử nhân Phật học khóa VII theo danh sách:

 

LỚP HV 2:

STT THẾ DANH PHÁP DANH NGÀY SINH
TỔ 1
1 Phạm Thị Mười Thích Tâm Hướng 2/11/1983
2 Nguyễn Thị Lụ Thích Nữ Đàm Giác 5/2/1986
3 Ngô Thị Lâm Thích Diệu Lam 22/07/1989
4 Nguyễn Thị Liên Thích Tâm Minh 26/12/1985
5 Nguyễn Thị Liên Thích Nữ Như Liên 7/5/1989
6 Hoàng Ngọc Hà Thích Giác Hà 6/6/1986
7 Phạm Thị Thúy Thích Diệu Hiếu 7/10/1989
8 Trần Thị Kim Trúc Thích Tâm Chính 21/10/1973
9 Vũ Văn Tuấn Thích Thanh Quảng 22/12/1985
10 Phan Thị Thủy Thích Diệu Ngọc 16/02/1988
11 Chử Thị Kim Chiến Thích Nữ Đức Tuệ 13/11/1982
12 Bùi Thị Quỳnh Thi Thích Nguyên Thảo 1/10/1990
13 Trần Thị Hiền Thích Nữ Diệu Ban 10/10/1985
14 Trần Thị Liên Thích Huệ Từ 14/09/1983
15 Nguyễn Thị Ngọc Thích Diệu Hiếu 5/4/1983
16 Đỗ Thị Nguyệt Thích Diệu Thu 8/8/1985
17 Giang Thị Miên Thích Diệu Miên 25/05/1990
18 Nguyễn Thị Dung Thích Nữ Diệu Huy 25/05/1984
19 Nguyễn Thị Dinh Thích Minh Như 6/6/1990
TỔ 2
1 Đỗ Thị Mai Thích Nữ Từ Quang 25/04/1990
2 Đỗ Thị Quyết Thích Nữ Thảo Thanh 19/11/1987
3 Đỗ Xuân Hoàn Thích Minh Thông 22/04/1992
4 Hoàng Văn ích Thích Trí Chân 9/12/1985
5 Đỗ Văn Thanh Thích Đạo Duy 26/10/1989
6 Ninh Văn Sơn Thích Thanh Sơn 25/09/1990
7 Phan Thị Nga Thích Nữ Diệu Huyền 26/01/1985
8 Đỗ Văn Lợi Thích Minh Trí 20/07/1991
9 Nguyễn Thị Mỵ Thích Diệu Hưng 1/3/1981
10 Bùi Thị Hiển Thích Nữ Minh Tuệ 1/2/1985
11 Đào Đình Luyện Thích Thành Đạt 8/2/1989
12 Nguyễn Thị Thủy Thích Diệu Minh Hải 3/3/1984
13 Nguyễn Thị Hiến Thích Tâm Khánh 4/10/1979
14 Trương Thị Duyên Thích Bảo Ngọc 3/2/1990
15 Nguyễn Thị Tươi Thích Nữ Tịnh Lạc 21/08/1989
16 Cao Thị Huyền Thích Nữ Bình Nguyên 24/04/1984
17 Trần Thị Hiên Thích Đàm Thùy 20/08/1983
18 Trần Thị Lam Thích Nữ Huệ Từ 25/05/1988
19 Bùi Thị Hương Thích Diệu Lan 8/7/1991
TỔ 3
1 Lương Văn Lâm Thích Thanh Nguyên 15/09/1991
2 Lê Thị Mai Thích Bảo Quán 5/6/1990
3 Nguyễn Ngọc Quý Thích Khai Tâm 24/04/1981
4 Nguyễn Văn áng Thích Tục Hiện 3/3/1991
5 Lê Thị Hà Thích Nữ Vạn An 12/11/1986
6 Lưu Thị Xuân Thích Minh Chi 25/05/1989
7 Đỗ Thị Dung Thích Nữ Diệu Dung 21/10/1978
8 Đỗ Thị Anh Thích Diệu Hoài 12/10/1992
9 Bùi Thị Tơ Thích Diệu Như 6/3/1992
10 Nguyễn Cao Kỳ Thích Giác Sơn 15/02/1992
11 Trần Thị Ngọc Vĩnh Thích Đàm Ngọc 14/11/1983
12 Nguyễn Thị Liên Thích Nữ Đàm Bảo 15/07/1985
13 Ninh Thị Nguyệt Thích Minh Nguyệt 27/09/1984
14 Đỗ Văn Thắng Thích Minh Chính 28/11/1986
15 Cao Xuân Nghĩa Thích Giác Vĩnh 30/07/1990
16 Nguyễn Văn Công Thích Nguyên An 28/10/1991
17 Tống Duy Long Thích Bản Linh 22/04/1980
18 Vũ Thị Minh Thích Nữ Minh Đức 26/06/1987
19 Nguyễn Thị Thu Trang Thích Giới Hương 21/02/1983
TỔ 4
1 Nguyễn Thị Mười Thích Nữ Tịnh Trí 20/01/1984
2 Đinh Thái Hà Thích Tâm An 20/09/1990
3 Vũ Văn Trung Thích Quảng Hạnh 29/04/1992
4 Trần Văn Đỉnh Thích Từ Trí 22/01/1991
5 Nguyễn Danh Đồng Thích Đức Phú 24/03/1984
6 Đỗ Thị Thơm Thích Diệu Lạc 20/11/1993
7 Nguyễn Văn Quang Thích Hạnh Tường 25/10/1991
8 Trần Thị Hiệp Thích Diệu Hòa 26/06/1980
9 Trịnh Thị Trinh Thích Diệu Ân 29/10/1987
10 Nguyễn Mạnh Hùng Thích Thanh Hùng 15/08/1987
11 Ninh Thị Ngọc Huyền Thích Nữ Thánh Tri 16/06/1981
12 Trần Thị Hoa Thích Diệu Linh 4/11/1991
13 Nguyễn Thị Oanh Thích Nữ Đàm An 29/07/1975
14 Nguyễn Văn Lực Thích Thanh Hòa 5/1/1986
15 Trần Thị Tuyến Thích Hạnh Phương 5/12/1989
16 Nguyễn Thị Hà Thích Nữ Tịnh Hạnh 21/04/1982
17 Đoàn Văn Sơn Thích Trí Thiện 16/07/1987
18 Nguyễn Thị Hằng Thích Nữ Diệu Nhã 19/01/1982