Danh sách lớp HV3 năm học 2016 – 2017

06/ 01/ 2016 03:53:19

Theo sự chỉ đạo của chư Tôn đức Lãnh đạo Hội đồng Điều hành Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội; căn cứ kết quả kỳ thi khảo sát chất lượng, Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội tiến hành phân chia các lớp hệ Cử nhân Phật học khóa VII theo danh sách:

 

LỚP HV 3:

STT THẾ DANH PHÁP DANH NGÀY SINH
TỔ 1
1 Trần Đình Duy Thích Bản Tường 4/8/1984
2 Nguyễn Thị Lịu Thích Minh Phúc 1/10/1988
3 Nguyễn thị Minh Thích Hạnh Bảo 13/07/1989
4 Lê Thị Trang Thích Viên Trí 1/1/1981
5 Nguyễn Thị Duyên Thích Diệu Ân 9/4/1989
6 Nguyễn Thị Quỳnh Thích Nữ Bảo Lâm 20/10/1990
7 Nguyễn Thị Hương Thích Minh Nguyên 1/11/1983
8 Nguyễn Thị Ngát Thích Tịnh An 3/2/1989
9 Nguyễn Thị Thu Thủy Thích Hạnh Thảo 5/6/1982
10 Hoàng Văn Khánh Thích Đạo Tánh 31/05/1990
11 Phạm Thị Hương Thích Tuệ Tấn 9/6/1987
12 Đậu Thị Long Thích Nữ Quảng Diệu 20/06/1989
13 Vũ Thị Thủy Thích Nữ Diệu Thủy 1/6/1991
14 Trịnh Thị Hưng Thích Nữ Bảo Hải 19/02/1988
15 Phạm Thị Ngọc Anh Thích Diệu Từ 11/6/1983
16 Lê Thị Sen Thích Diệu Hương 1/12/1984
17 Ngô Thị Ngân Thích Tuệ Bảo 22/01/1989
18 Ngô Thị Chín Thích Nữ Hạnh Trang 14/10/1980
19 Lý Thị Thu Hằng Thích Nữ Tịnh Thiện 1/11/1990
TỔ 2
1 Phùng Minh Hiếu Thích Đạo Khâm 3/2/1977
2 Trần Thị Hồng Thích Diệu Hải 5/6/1990
3 Trần Văn Được Thích Thanh Hưởng 18/08/1989
4 Nguyễn Thị Huệ (Thanh) Thích Diệu Thiện 25/01/1985
5 Đinh Thị Mây Thích Diệu Thiện 5/11/1987
6 Trần Văn Hải Thích Viên Hải 1/11/1991
7 Trịnh Thị Hoa Thích Lương Niệm 10/4/1986
8 Đào Thị Xuân Thích Bảo Châu 9/9/1985
9 Phạm Thị Tuyến Thích Đàm Hòa 12/10/1981
10 Nguyễn Thị Tâm Thích Nữ Tịnh Tâm 24/02/1986
11 Đỗ Văn Mãi Thích Thanh Minh 13/01/1985
12 Phạm thị Thúy Thích Đàm Hạnh 6/4/1990
13 Cù Thị Thanh Thích Đàm Tịnh 19/10/1989
14 Trần Thị Tơ Thích Ngọc Huệ 26/06/1991
15 Lê Thị Hồng Mai Thích Nữ Đàm Khánh 1/10/1987
16 Nguyễn Thị Hòa Thích Tịnh Tuệ 10/12/1983
17 Nguyễn Thị Vinh Thích Nữ Đàm Yến 19/08/1985
18 Nguyễn Thị Hoa Thích Nữ Đàm Hương 11/8/1986
19 Phạm Thùy Nhung Thích Đàm Nhật 20/03/1986
TỔ 3
1 Trương Thị Huyền Uyên Thích Viên Tịnh 15/08/1985
2 Đặng Thị Thu Trang Thích Bảo Trúc 20/11/1980
3 Lê Thị Tùng Thích Nữ Liên Minh 20/05/1977
4 Vũ Thị Loan Thích Diệu Liên 10/2/1990
5 Nguyễn Văn Lâm Thích Khai Độ 5/1/1990
6 Bùi Thị Hương Thích Trí Nghiêm 2/10/1982
7 Nguyễn Thị Huyền Thích Diệu Tuệ 24/02/1987
8 Đỗ Thị Lan Thích Đàm Thiện 1/4/1983
9 Nguyễn Tuấn Anh Thích Thanh Tuấn 17/04/1984
10 Vũ Văn Chung Thích Nguyên Thành 1/11/1988
11 Phan Nhật Tiến Thích Quảng Thịnh 19/11/1985
12 Trần Thị Khuyên Thích Minh Thông 25/02/1986
13 Ninh Quang Vinh Thích Nhẫn Tánh 19/08/1985
14 Nguyễn Thị Thanh Nhàn Thích Tịnh Thông 17/06/1987
15 Trần Thị Duyên Thích Nữ Đàm Diệp 19/03/1990
16 Nguyễn Thị Tâm Thích Đàm Hiếu 4/4/1981
17 Vũ Thị Thảo Thích Diệu Thảo 1/1/1987
18 Đỗ Thị Nga Thích Đàm Hòa 27/11/1978
19 Lê Quang Đạt Thích Tục Hương 30/10/1987
TỔ 4
1 Hoàng Tuấn Tú Thích Thanh Tuệ 11/7/1992
2 Nguyễn Văn Vĩ Thích Thanh Hải 30/09/1990
3 Trần Thị Thủy Thích Tịnh Thái 17/11/1990
4 Trương Văn Hùng Thích Hạnh Nguyên 20/09/1984
5 Nguyễn Danh Thực Thích Đạo Thực 10/2/1984
6 Dương Thị Lành Thích Liên Tâm 18/02/1985
7 Phạm Ngọc Ánh Thích Hiển Đạo 7/11/1984
8 Nguyễn Tiến Hưng Thích Nhật Đức 24/02/1985
9 Nguyễn Thị Thu Hằng Thích Huệ Tịnh 18/06/1988
10 Nguyễn Văn Thuyên Thích Thanh Kiên 28/09/1991
11 Nguyễn Tiến Đạt Thích Giác Đạo 8/10/1991
12 Nguyễn Thị Chín Thích Diệu Dương 12/12/1979
13 Phạm Công Đát Thích Huệ Nhân 28/06/1961
14 Dương Thị Huế Thích Đàm Hiện Trân 20/10/1978
15 Phan Văn Quý Thích Thanh Quý 7/6/1991
16 Vũ Thị Phúc Thích Diệu Hân 16/12/1992
17 Tô Tiến Dũng Thích Thanh Dũng 8/8/1986
18 Chu Văn Hưởng Thích Minh Thành 2/10/1991
19 Trần Thị Hiền Thích Diệu Cần 3/6/1992