Thượng tọa Thích Minh Tín, Hiệu Trưởng Trường TCPH TP.Hà Nội giảng dạy Luật học Đại cương cho Tăng Ni sinh Học viện.

03/ 10/ 2022 08:10:30

Nhận lời mời của Hội đồng Điều hành, Văn phòng Học viện, Thượng toạ Thích Minh Tín, Uỷ viên Hội đồng Trị sự, Phó ban Giáo dục Phật giáo TƯ, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo GHPGVN TP.Hà Nội, Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội, Hiệu trưởng Trường TCPH Hà Nội giảng dạy Bộ môn Đại cương về Giới luật cho Tăng Ni sinh các lớp Học viện và Cao đẳng.

Thượng tọa chụp ảnh lưu niệm cùng Tăng sinh tại giảng đường (photo: HVPGVN Hà Nội)

Đức Phật dạy trong kinh Di Giáo: “Sau khi ta diệt độ, các ông phải lấy giới luật làm Thầy”. Do đó, từ xưa đến nay, giới luật luôn là nền tảng giữ gìn mạng mạch Phật pháp.

Nhận thức được tầm quan trọng của giới luật, Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội luôn quan tâm kiến thức nội hàm, dành nhiều thời lượng các tiết học cho các bộ môn liên quan đến Giới luật, giúp cho Tăng Ni sinh nắm vững kiến thức và hành trì đúng các giới luật của người xuất gia.

Những kiến thức được Thượng tọa hướng dẫn, truyền trao là những hành trang thiết yếu về Giới và Luật dành cho người tu sĩ, nhất là các Tăng Ni sinh – người xuất gia trẻ đang ấp ủ hoài bão “phát túc siêu phương – thiệu long Thánh chủng – dụng báo tứ ân – bạt tế tam hữu”.

Một số hình ảnh tại buổi học!

An Yên