Bài thơ ca ngợi Bồ Tát Quán Thế Âm

11/ 06/ 2017 08:46:34

Bài 1:

“Cành dương hóa hiện cõi nhân thiên

Cam lồ nước mát giải nghiệp duyên

Thần thông vi diệu ngời công hạnh

Cứu vớt nhân sinh tục lụy phiền..”

Xem thêm:

–  Thơ về khẩu nghiệp hay, ý nghĩa nhất

–  Những bài thơ hay về Phật (mới)

Bài 2:

Lạy đức Quan Âm đấng Mẹ hiền

Con qùy bên Mẹ suốt canh đêm

Xin cầu trên Mẹ thường gia hộ

Cho kẻ lầm mê hết muộn phiền

Ghi ngọn bút son sổ chép biên

Mẹ về tấu Phật cửu tằng thiên

Ban bình cam lộ trừ căn bệnh

Dưới nước dương chi giải nghiệp duyên

Gột rửa lòng phàm ngầu đục vẩn

Phá tan si ám tối mờ đêm

Chân như tỏ rõ trăng tròn sáng

Cốt tục nhẹ nhàng chắp cánh tiên

Hôm nay bên Mẹ phát lời nguyền

Đời này, muôn kiếp mãi cần chuyên

Xin theo hạnh nguyện người mãi mãi

Hành thiện giúp đời được bình yên

Nghe lời mẹ dặn một đôi điều

Con khá nhún nhường chỗ tự kiêu

Thấy kẻ thấp hèn đừng ghét bỏ

Thấy người nhầm lỗi cũng thương yêu

Tấm gương nhân thiện thêm ngời tỏ

Ngọn lửa não phiền chẳng đốt thiêu

Một lòng son sắt Mẹ chứng ghi

Con phát nguyện này chẳng nề chi

Cầu con muốn kiếp trong chính pháp

Không lạc lối về chẳng thoái nghi