Video pháp âm

05/ 12/ 2022 04:32:09

Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội về đêm Mừng 40 năm thành lập Học viện và lễ Phật Thành Đạo

Hội trại chào mừng 40 thành lập Học Viện và Lễ Phật Thành Đạo tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại HN

Kỷ Yếu Học Viện Phật Giáo Việt Nam Tại Hà Nội l Niên Khoá 2018 – 2022.

https://youtu.be/fnzGJoBtL1U

Lung linh đêm hoa đăng cầu nguyện Quốc thái Dân an – Tiêu trừ dịch bệnh

 

 

Văn nghệ vu lan Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội 2014

 

Tự hào là Tăng Ni sinh học viện Phật giáo Việt Nam

 

Ni sư Diệu Nhân Hội tụ & lan tỏa

 

Ngày đầu tiên của Đại lễ Vu lan báo hiếu Phả độ gia tiên tại Học viện Phật giáo Việt Nam