ĐAU KHỔ BAO NHIÊU HẠNH PHÚC BẤY NHIÊU

26/ 11/ 2020 06:22:25

Cùng là 1 tảng đá :
1 nửa làm thành tượng
1 nửa làm thành bậc thang
Bậc thang không phục hỏi tượng Phật rằng:
“Chúng ta vốn dĩ cùng là đá , tại sao người ta chà đạp tôi , nhưng lại sùng bái người ?“
Tượng Phật trả lời :
“Vì người chỉ chịu 4 nhát dao đã có được hình hài đó , con ta lại trải qua trăm ngàn ngọn dao đục đẽo , đau đớn muôn vàn“
Lúc đó bậc thang im lặng…
• Cuộc đời con người cũng thế :
– Chịu được hành hạ
– Chịu được cô đơn
– Gánh được trách nhiệm
– Vác được sứ mệnh !
Thì cuộc đời mới có giá trị…
=> Bài học kinh nghiệm
– Khi nhìn người khác huy hoàng , đừng đố kỵ vì họ trả giá nhiều hơn bạn gấp nhiều lần.
– Những gì hôm nay trả giá càng nhiều , thất vọng bao nhiêu , thì ngày sau sẽ nhận lại được giá trị , hạnh phúc và viên mãn bấy nhiêu…!!!
ST