Thông báo về việc triển khai kế hoạch nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020

02/ 01/ 2020 17:11:21

Thực hiện sự chỉ đạo của Hội đồng Điều hành Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội, Văn phòng Học viện thông báo kế hoạch nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 tới toàn thể cán bộ, nhân viên, Tăng Ni sinh như sau :

I. Thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và thời gian tập trung :

– Thời gian nghỉ từ ngày 08/01/2020 (tức ngày 14/12 năm Kỷ Hợi) đến ngày 13/02/2020 (tức ngày 20/01 năm Canh Tý). Đúng 7 giờ ngày 08/01/2020 (tức ngày 14/12 năm Kỷ Hợi) Tăng Ni sinh phải rời khỏi các khu nhà Ký túc xá để Nhà trường tiến hành niêm phong phòng ở.

Đúng 20 giờ ngày 13/02/2020 (tức ngày 20/01 năm Canh Tý), tất cả Tăng Ni sinh phải tập trung tại Học viện. Ban quản chúng điểm danh Tăng Ni sinh tại ký túc xá.

II. Đối với Tăng Ni sinh :

– Trước khi về nghỉ, Ban Quản chúng các khu nhà, Trưởng phó các phòng ký túc xá kiểm tra, tắt thiết bị điện nước; cài chốt, khóa cửa để đảm bảo an toàn thiết bị vật chất của Học viện.

– Tăng Ni sinh phải có mặt tại Học viện đúng thời gian quy định.

– Ngày 14/02/2020, Tăng Ni sinh lao động dọn vệ sinh toàn Học viện.

III. Đối với hệ Sau Đại học:

– Phòng Đào tạo thông báo chương trình học sau Tết Nguyên đán để đảm bảo việc học tập.

IV. Đối với cán bộ, nhân viên Văn phòng Học viện :

– Cán bộ Văn phòng có trách nhiệm đôn đốc, chỉ đạo Tăng Ni sinh thực hiện đúng thời gian nghỉ và thời gian tập trung theo quy định tại thông báo này.

– Trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán, cán bộ, nhân viên thực hiện công việc đã được phân công; tiếp tục lên lịch trực văn phòng; đôn đốc kiểm tra cán bộ, nhân viên nhà bếp, lao công, bảo vệ bảo đảm vệ sinh và an toàn Học viện. Nhân viên phụ trách thường xuyên có mặt tại Học viện để kiểm tra các thiết bị máy tính, camera đảm bảo hoạt động bình thường; báo cáo Lãnh đạo Văn phòng khi có sự cố bất thường.

Văn phòng yêu cầu quý thầy, cô văn phòng, Ban cán sự các lớp, quản chúng khu vực ký túc xá đôn đốc, chỉ đạo Tăng Ni sinh thực hiện nghiêm túc thông báo này. Tăng Ni sinh không chấp hành, Học viện sẽ xử lý theo quy định hiện hành.