Danh sách lớp HV4 năm học 2016 – 2017

06/ 01/ 2016 04:05:18

Theo sự chỉ đạo của chư Tôn đức Lãnh đạo Hội đồng Điều hành Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội; căn cứ kết quả kỳ thi khảo sát chất lượng, Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội tiến hành phân chia các lớp hệ Cử nhân Phật học khóa VII theo danh sách:

LỚP HV 4:

STT THẾ DANH PHÁP DANH NGÀY SINH
TỔ 1
1 Phạm Thị Chín Thích Diệu Từ 25/09/1990
2 Phan Thị Phương Thích Nữ Giác Huy 20/08/1989
3 Trương Thị Huyền Trang Thích Nữ Bảo Giác 11/1/1988
4 Nguyễn Thị Thơi Thích Bảo Tuệ 20/08/1992
5 Nguyễn Thị Khánh Thích Diệu Thư 16/12/1992
6 Lê Thị Song Thích Diệu Lương 1/3/1981
7 Trần Trường Giang Thích Thanh Nguyên 1/12/1980
8 Mạc Quang Trung Thích Thanh Tuệ 15/12/1984
9 Đào Thị Hải Thích Huệ Hạnh 7/7/1991
10 Đỗ Văn Linh Thích Giác Kiến 6/9/1991
11 Trần Thị Oanh Thích Hải Tuệ 5/1/1990
12 Vũ Thị Trang Thích Diệu Minh 24/04/1993
13 Võ Thị Hồng Thắm Thích Nữ Diệu Phước 1/1/1980
14 Trần Thị Quỳnh Thích Diệu Châu 6/6/1992
15 Vũ Quang Hiếu Thích Khai Nghĩa 20/09/1983
16 Lương Văn Hùng Thích Tục Huy 10/10/1990
17 Đỗ Thị Hiền Thích Nữ Liên Duyên 13/02/1984
18 Nguyễn Thị Hương Thích Tịnh Hòa 17/07/1976
19 Nguyễn Bá Ba Vương Thích Đồng Bảo 28/09/1991
TỔ 2
1 Nguyễn Thị Thu Thích Hạnh Tâm 22/04/1985
2 Đồng Gia Như Thích Hạnh Đạt 15/09/1987
3 Nguyễn Thị Thanh Bồng Thích Diệu Nghĩa 26/11/1983
4 Nguyễn Phúc Tiến Thích Thanh Tâm 16/03/1986
5 Trương Khoa Mỹ Trinh Thích Hạnh Như 8/4/1981
6 Bùi Thị Hiền Thích Diệu Hồng 15/02/1983
7 Nguyễn Đức Thịnh Thích Minh Thuận 19/02/1993
8 Tạ Thị Thúy Thích Diệu Hạnh 23/03/1991
9 Hoàng Thị Oanh Thích Đàm Ánh 28/10/1988
10 Vũ thị Thơm Thích Minh Nhật 3/3/1986
11 Nguyễn Thị Dung Thích Nữ Minh Viên 6/6/1985
12 Trần Nguyễn Duận Thích Quảng Trường 5/10/1988
13 Ngô Thúy Hoàn Thích Ngọc Nguyện 26/09/1983
14 Đặng Thị Oanh Thích Nữ Minh Hiển 22/07/1970
15 Phạm Phương Hiên Thích Nữ Nhật Bảo 29/08/1982
16 Trương Thị Xuyến Thích Minh Tịnh 2/7/1982
17 Bùi Quốc Huy Thích Giác Hoằng 12/1/1982
18 Nguyễn Thị Hương Thích Đàm Thuần 20/05/1969
19 Hoàng thị Hoa Ly Thích Đàm Vân 5/9/1983
TỔ 3
1 Nguyễn Thị Anh Thích Nữ Hiền Tâm 17/11/1972
2 Vũ Thị Hương Thích Diệu Phúc 1/4/1983
3 Phạm Văn Dần Thích Giác Hải 22/04/1986
4 Đỗ Thị Tiến Thích Đàm Bảo 27/03/1988
5 Nguyễn Thị Miền Thích Tịnh Thanh 21/10/1989
6 Ninh Thị Thoa Thích Nhật Hương 20/04/1993
7 Hoàng Thị Huệ Thích Nữ Tịnh Bảo 8/4/1984
8 Nguyễn Thị Ngọc Bích Thích Diệu Chính 20/02/1990
9 Lê Thị Khánh Thích Tịnh Diên 20/08/1988
10 Nguyễn Ngọc Tâm Thích Nguyên Đạo 15/01/1984
11 Vũ Thị Thúy Liên Thích Nữ Tâm Nguyện 5/1/1979
12 Phạm Văn Tiền Thích Minh Thiện 1/10/1982
13 Lưu Văn Tân Thích Thanh Hùng 23/11/1993
14 Đặng Nhân Trung Thích Minh Quân 3/1/1982
15 Trần Văn Quân Thích Thanh Phúc 18/06/1992
16 Ngô Văn Dụ Thích Thanh Dụ 10/1/1990
17 Trần Thị Bông Thích Diệu Hồng 5/6/1984
18 Vũ Văn Đông Thích Thanh Hiếu 8/2/1991
19 Nguyễn Thị Hằng Thích Tịnh Hạnh 17/11/1990
TỔ 4
1 Trần Thị Thư Thích Tịnh Hiền 5/6/1988
2 Phạm Văn Trung Thích Đức Nguyên 1/5/1992
3 Dương Thị Tiến Thích Đàm Huệ 1/1/1975
4 Nguyễn Đức Thuận Thích Đức Tùng 13/01/1989
5 Huỳnh Tuấn Anh Thích Thanh Tuấn 2/3/1992
6 Nguyễn Thị Quyên Thích Tâm Đạo 18/12/1983
7 Hoàng Thị Lan Thích Đàm Phương 23/03/1979
8 Nguyễn Tất Thắng Thích Đạo Viên 7/12/1987
9 Bùi Hữu Hậu Thích Khải Nguyên 20/03/1989
10 Trần Văn Diễn Thích Thanh Phương 21/02/1984
11 Vũ Văn Bắc Thích Khai Nhẫn 26/06/1991
12 Vũ Văn Chung Thích Nhân Tuệ 8/1/1981
13 Nguyễn Thị Nga Thích Diệu Thu 1/2/1985
14 Đỗ Văn Huấn Thích Nhẫn Bình 25/05/1975
15 Nguyễn Thị Thu Hằng Thích Ngọc Linh 13/07/1988
16 Nguyễn Đăng Vượng Thích Giác Viên 23/10/1981
17 Cao Thị Mơ Thích Minh Hà 16/10/1986
18 Vũ Thị Thu Thích Diệu Thùy 22/02/1992
19 Chung Hoàng Sơn Thích Minh Bảo 4/9/1991