Danh sách Tăng Ni sinh tốt nghiệp hệ Cao đẳng Phật học khoá III (2010 – 2013)

27/ 09/ 2013 12:14:01

Hệ Cao đẳng Phật học khoá III nhập học năm 2010, kết thúc khoá học năm 2013. Dưới đây là danh sách bảng điểm tổng kết và xếp loại tốt nghiệp Tăng Ni sinh hệ Cao đẳng Phật học khoá III :

STT

THẾ DANH

PHÁP DANH

NĂM SINH

TỔNG KẾT

XL.TỐT NGHIỆP

1

Cao Thị Xuân Đào Thích Từ Trí

15/08/1985

8,61

Giỏi

2

Phan Ngọc Ánh Thích Trúc Bảo Thành

27/12/1987

8,48

Giỏi

3

Nguyễn Tiến Hội Thích Nhẫn Đức

20/02/1986

8,4

Giỏi

4

Nguyễn Thị Thu Thích Hạnh Tâm

22/04/1985

8,25

Giỏi

5

Đinh Hoàng Đức Thích Khai Hưng

03/03/1991

8,13

Giỏi

6

Đỗ Thị Thanh Loan Thích Hạnh Minh

04/12/1988

8,08

Giỏi

7

Nguyễn Thị Huệ Thích Thanh Tâm

15/08/1985

8,05

Giỏi

8

Bùi Thị Quỳnh Thi Thích Nguyên Thảo

01/10/1990

8,01

Giỏi

9

Hà Thị Hoa Thích Viên Hoàn

05/02/1989

7,95

Khá

10

Đoàn Văn Yên Thích Thái Yên

07/02/1989

7,88

Khá

11

Nguyễn Thị Bưởi Thích Diệu Bình

07/06/1985

7,83

Khá

12

Hoàng Thị Hiền Thích Diệu Hiền

10/03/1984

7,78

Khá

13

Văn Thị Phượng Thích Thanh Khiết

20/09/1986

7,71

Khá

14

Ng. Thị Thanh Nhàn Thích Tịnh Thông

17/06/1987

7,71

Khá

15

Vi Thị Nhài Thích Khánh Phước

20/09/1988

7,68

Khá

16

Đỗ Thị Tươi Thích Diệu An

16/04/1986

7,63

Khá

17

Bùi Đình Đạt Thích Giác Đạt

24/06/1987

7,56

Khá

18

Phạm Thị Thúy Thích Đàm Hạnh

06/04/1990

7,56

Khá

19

Nguyễn Văn Đức Thích Đạo Giác

28/11/1986

7,55

Khá

20

Nguyễn Đình Tuyến Thích Nhẫn Kiên

23/09/1975

7,45

Khá

21

Nguyễn Hữu Hanh Thích Nhẫn Nguyện

09/05/1986

7,41

Khá

22

Đoàn Thị Lương TN. Lâm Sơn Hiếu

06/04/1980

7,41

Khá

23

Ngô Văn Đức Thích Quảng Thiện

12/01/1981

7,38

Khá

24

Nguyễn Văn Thảo Thích Đạo Tuyên

25/05/1980

7,31

Khá

25

Ng. Thị Huệ (Thanh) Thích Diệu Thiện

25/01/1985

7,25

Khá

26

Nguyễn Thị Mỵ Thích Diệu Hưng

01/03/1991

7,18

Khá

27

Ninh Quang Vinh Thích Nhẫn Tánh

19/08/1985

7,13

Khá

28

Đỗ Hữu Thọ Thích Thanh Tuệ

12/02/1987

7,1

Khá

29

Bùi Văn Thịnh Thích Thái Thịnh

25/07/1988

7,1

Khá

30

Trần Thị Tuyến Thích Hạnh Phương

05/12/1989

7,05

Khá

31

Trần Thị Kim Yến TN. Lâm Sơn Tuệ

18/05/1966

7,05

Khá

32

Nguyễn Thị Vân Thích Huệ Viên

02/10/1977

7

Khá

33

Tô Thị Hoàng Anh Thích Minh Bảo

20/03/1975

6,96

Trung bình

34

Trần Thị Thủy Thích Diệu Hiếu

29/08/1992

6,88

Trung bình

35

Nguyễn Thị Thư Thích Đàm Hoan

01/10/1985

6,78

Trung bình

36

Trịnh Thị Hương Thích Đàm Hiện

06/03/1984

6,76

Trung bình

37

Lê Văn Vịnh Thích Thanh Vĩnh

14/01/1987

6,75

Trung bình

38

Nguyễn Văn Quý Thích Đạo Dương

05/11/1976

6,66

Trung bình

39

Đỗ Nam Cao Thích Đạo Huyền

22/07/1986

6,61

Trung bình

40

Hoàng Thế Anh Thích Thanh Nghiêm

01/12/1987

6,5

Trung bình