Hội nghị gặp mặt đầu xuân Ban Bảo trợ học đường

Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội tổ chức Hội nghị gặp mặt đầu xuân - Tổng kết công tác Bảo trợ học đường năm 2011 và đề ra phương hướng hoạt động Phật sự trong năm 2012.

 

Hôm nay, ngày 18 tháng 02 năm 2012 (tức ngày 27 tháng Giêng năm Nhâm Thìn), tại Hội trường Bảo tàng Phật giáo, Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội đã long trọng tổ chức Hội nghị gặp mặt đầu xuân, tổng kết công tác Bảo trợ học đường năm 2011 và đề ra phương hướng hoạt động năm 2012.

Về chứng minh tham dự Hội nghị có :

- Thượng toạ Thích Thanh Đạt - Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội.

- Thượng toạ Thích Quảng Tùng - Phó Viện trưởng - Trưởng Ban Bảo trợ học đường Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội.

- Đại đức Thích Đức Thiện - Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội.

- Đại đức Thích Thanh Ân - Uỷ viên Hội đồng điều hành - Trưởng phòng Đào tạo.

- Đại đức Thích Minh Tiến - Thư ký Hội đồng điều hành - Chánh Văn phòng Học viện.

- Chư Tôn đức cán bộ Học viện.

- Tăng Ni sinh Học viện khoá VI hệ Cử nhân Phật học và khoá III hệ Cao đẳng Phật học.

- Cùng đông đảo tín đồ Phật tử thành viên Ban Bảo trợ học đường.

Mở đầu hội nghị, toàn thể đạo tràng đã dành 1 phút tưởng niệm Cố Đại lão Hoà thượng Viện trưởng tân viên tịch.

Thay mặt Hội đồng điều hành Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội, Thượng toạ Thích Thanh Đạt đã đọc diễn văn khai mạc Hội nghị. Diễn văn nêu rõ tầm quan trọng của sự nghiệp giáo dục đào tạo Tăng tài, sự hình thành phát triển của Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội; mục tiêu giáo dục đào tạo của Học viện cũng như quy mô đào tạo hiện nay. Nhằm thực hiện tốt những mục tiêu yêu cầu của công tác giáo dục, đào tạo Tăng Ni, Học viện kêu gọi các Ban Trị sự Tỉnh, Thành hội Phật giáo, chư Tăng Ni trụ trì các cơ sở tự viện và quý Phật tử xa gần thường xuyên quan tâm giúp đỡ, hỗ trợ kinh phí để Học viện hoàn thành Phật sự mà Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam giao phó. Thượng toạ thay mặt Hội đồng điều hành tuyên bố khai mạc Hội nghị gặp mặt đầu xuân Nhâm Thìn - Tổng kết công tác bảo trợ học đường năm 2011 và đề ra phương hướng hoạt động năm 2012.

Thay mặt Ban tổ chức, Đại đức Thích Minh Tiến báo cáo kết quả công tác bảo trợ học đường năm 2011 và đề ra phương hướng hoạt động năm 2012. Đại đức nhắc lại cũng vào thời điểm này cách đây một năm, Cố Đại lão Hoà thượng Viện trưởng cùng chư Tôn đức Tăng Ni Phật tử đã tổ chức buổi gặp mặt đầu xuân Ban Bảo trợ học đường. Và hôm nay, chúng ta lại về đây trong buổi gặp mặt mà thiếu vắng Hoà thượng Viện trưởng. Ngài đã trở về với cõi vĩnh hằng. Năm 2011 là năm thứ hai Học viện triển khai công tác giáo dục đào tạo đối với hệ Cử nhân Phật học khoá VI và hệ Cao đẳng Phật học khoá III. Trong bối cảnh tình hình chung Học viện đã và đang thực hiện mục tiêu giáo dục đào tạo Tăng tài, hướng dẫn Tăng Ni sinh có trình độ về Phật học và thế học, có đầy đủ đức và tài, tu và học. Căn cứ vào đặc điểm tình hình đó, dưới sự lãnh đạo của Cố Hoà thượng Viện trưởng cùng chư Tôn đức trong Hội đồng điều hành, thày trò Học viện và Ban bảo trợ học đường đã đạt được nhiều thành quả. Trước hết về công tác kiện toàn tổ chức, cùng với giáo dục đào tạo thì công tác kiện toàn tổ chức nhân sự Học viện cũng như Ban Bảo trợ học đường được chư Tôn đức đặc biệt quan tâm. Ban Bảo trợ học đường được kiện toàn từ trung ương đến địa phương dưới sự lãnh đạo điều hành của Chư Tôn đức, đặc biệt dưới sự lãnh đạo của Cố Hoà thượng Viện trưởng và Thượng toạ Phó Viện trưởng - Trưởng ban Bảo trợ học đường, đã có một mạng lưới sâu rộng và đạt được kết quả hết sức sâu sắc giúp cho Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội hoàn thành được nhiệm vụ giáo dục của mình. Tuy nhiên kể từ khi Hoà thượng Viện trưởng viên tịch đã để lại một khoảng trống vắng cả về nhân sự lãnh đạo cũng như tinh thần đối với thầy trò Nhà trường.

Thứ 2 về công tác giáo dục đào tạo, năm 2011 là năm học thứ hai đối với khoá VI hệ Cử nhân và khoá III hệ Cao đẳng. Thầy trò Học viện đã hoàn thành trên 70% chương trình học tập của năm thứ 2. Bên cạnh đó, Học viện đã tham gia các chương trình hoạt động của Giáo hội. Học viện cũng đã tổ chức các chương trình ngoại khoá bổ trợ cho Tăng Ni sinh. Học viện rèn luyện Tăng Ni sinh trên tất cả các mặt Đức dục - Thể dục và Trí dục. Học viện đang hoàn thành nốt chương trình đào tạo năm học 2011 - 2012.

Thứ 3, kết quả công tác bảo trợ học đường: được sự gia hộ của Tam Bảo, sự chỉ đạo của chư Tôn đức, sự phát tâm công đức của Phật tử gần xa, Học viện đã có đủ điều kiện để đảm bảo về điều kiện vật chất cho sự nghiệp giáo dục đào tạo Tăng Ni. Dưới sự lãnh đạo của chư Tôn đức, công tác bảo trợ học đường đã đảm bảo cho toàn bộ sự nghiệp giáo dục đào tạo trên 2 mặt : phục vụ ăn ở cho Tăng Ni sinh; bảo đảm duy trì hoạt động cho Học viện trong việc trả lương, phụ cấp cho đội ngũ Giảng sư, giảng viên, cán bộ nhân viên. Chi phí bình quân phục vụ cho 1 Tăng Ni sinh trong việc ăn ở tu học là trên dưới 1 triệu đồng/người/tháng. Một năm Học viện tập trung an cư tu học thời gian 10 tháng tu học tại chỗ đối với toàn thể Tăng Ni. Kinh phí 1 tháng hoạt động của Học viện là trên dưới 400 triệu đồng, trong đó có 10 tháng Tăng Ni tập trung tu học và 2 tháng duy trì hoạt động của Học viện. Như vậy, kinh phí hoạt động một năm của Học viện là khoảng 5 tỷ đồng. Trong suốt những năm qua, từ năm 2006 đến năm 2011, chư Tôn đức đã phân định các khoản thu phục vụ cho hoạt động của Học viện là :

- Ghi công đức tại chùa Quán Sứ đáp ứng cho hoạt động của Học viện được khoảng 5 tháng.

- 3 tháng an cư tại chỗ, các Tỉnh, Thành hội Phật giáo, Phật tử phát tâm công đức duy trì hoạt động của Học viện.

- Tăng Ni sinh hỗ trợ học phí duy trì hoạt động của Học viện được 1 tháng.

- Chư Tôn đức trực tiếp phát tâm, các đạo tràng ủng hộ duy trì hoạt động được 1 tháng.

- Còn lại 2 tháng nghỉ hè và nghỉ Tết được huy động từ các nguồn khác đề duy trì hoạt động của Học viện.

Đại đức đã đề nghị toàn bộ Hội nghị cho tràng pháo tay để tán dương và tri ân công đức của thập phương Tăng già cùng quý vị Phật tử đã phát tâm công đức duy trì hoạt động của Học viện.

Định hướng công tác bảo trợ học đường năm 2012 : Đại đức nêu rõ những khó khăn của công tác bảo trợ học đường năm 2012, kế thừa những thành tựu những năm qua. Công tác bảo trợ học đường đã được triển khai sâu rộng từ trung ương đến địa phương. Cùng với sự khó khăn của nền kinh tế đất nước, thì tình hình tài chính của Học viện đặc biệt khó khăn. Sự ra đi của Hoà thượng Viện trưởng là một tổn thất, trống vắng to lớn đối với Học viện. Cùng với đó, việc ghi nhận công đức tại chùa Quán Sứ mà lúc sinh thời Hoà thượng chỉ đạo nay không còn nữa do chùa Quán Sứ tiến hành trùng tu xây dựng. Vì vậy, công tác bảo trợ học đường năm 2012 cần được đẩy mạnh hơn nữa để bù đắp vào khoảng trống vắng đó. Học viện cũng khuyến khích Tăng Ni sinh đang theo học tại Học viện vận động Phật tử phát tâm công đức cho Học viện. Công tác bảo trợ học đường cần được mở rộng mạng lưới sâu rộng đến tất cả mọi địa phương. Hoạt động của Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội năm 2012 hướng về Đại hội đại biểu Phật giáo Việt Nam lần thứ 7 vào năm 2012.

Thượng toạ Thích Quảng Tùng - thay mặt Ban Bảo trợ học đường phát biểu khuyến tấn Tăng Ni sinh tu học; đồng thời khuyến khích quý vị Phật tử gần xa phát tâm công đức cho Học viện. Thượng toạ nhắc lại khó khăn trong công tác bảo trợ học đường năm 2012, đặc biệt do chùa Quán Sứ tiến hành trùng tu xây dựng nên nguồn thu từ việc ghi nhận công đức đảm bảo duy trì cho hoạt động của Học viện không còn. Thượng toạ kêu gọi các Phật tử hãy bớt chi tiêu để cúng dàng cho Học viện, đó là công đức lớn lao.

Thay mặt các Phật tử tham dự Hội nghị, Phật tử Nguyễn Thị Hương đã phát biểu cảm tưởng. Phật tử phát nguyện tiếp tục tham gia nhiều hơn nữa vào công tác bảo trợ học đường. Đồng thời cùng khuyến khích, phát động các Phật tử khác tham gia vào việc phúc đức này.

Hội nghị đã kết thúc trong niềm hỷ lạc của những người tham gia.

Dưới đây là một số hình ảnh của Hội nghị :

EmailEmail InPrint PDF.

Tin tức khác

Video mới nhất

<

Album hình ảnh

 • Kinh hoa nghiêm

  Kinh Hoa Nghiêm là bộ kinh đại thừa, là vua trong các kinh, với nội dung siêu việt tuyệt luân hùng vĩ, tráng lệ nguy nga, thể hiện pháp thân, tư tưởng và tâm nguyện của Phật.

 • Pháp bảo Đàn kinh

  Đại Sư tên Huệ Năng, cha họ Lư, tên húy là Hành Thao. Người mẹ họ Lý, sanh ra Sư nhằm giờ Tý, ngày mùng tám, tháng hai, năm Mậu Tuất, niên hiệu Trinh Quán thứ 12.

 • Con Đường Bồ Tát Nhập Thế Trong Kinh Bát Đại Nhân Giác

  Kinh Bát Đại nhân Giác là một tác phẩm Kinh điển Đại thừa, ngôn ngữ súc tích, ý nghĩa cô đọng như các danh ngôn của Kinh Pháp Cú,

Slideshow with mootools

  SlideShow Pro Module v2.0 by JT

  Liên kết website

  Nhận qua Email

  Tên :

  Email của bạn

  Lượt truy cập:1551460
  Đang online :62
  Bảng quảng cáo