Chương trình Hội thảo Khoa học "Giáo dục Phật giáo Việt Nam: Định hướng và phát triển"

         Ngày 09 tháng 05 năm 2012, tại Hội trường Bảo tàng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội, Ban Giáo dục Tăng Ni TW Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ tổ chức Hội thảo Khoa học với chủ đề : "GIÁO DỤC PHẬT GIÁO VIỆT NAM: ĐỊNH HƯỚNG VÀ PHÁT TRIỂN". Sau đây là chương trình của Hội thảo:

 

CHƯƠNG TRÌNH

HỘI THẢO KHOA HỌC

“GIÁO DỤC PHẬT GIÁO VIỆT NAM: ĐỊNH HƯỚNG VÀ PHÁT TRIỂN

Tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội

Thứ 4, ngày 09 tháng 05 năm 2012.

PHẦN I : PHIÊN KHAI MẠC TOÀN THỂ

Địa điểm: Hội trường chính (Nhà Bảo tàng).

Thời điểm : 08h00 - 10h10

Dẫn chương trình: Đại đức Thích Minh Tiến.

THỜI GIAN

NỘI DUNG VÀ NGƯỜI PHÁT BIẾU

08h00 - 08h15

Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự (ĐĐ. Thích Minh Tiến)

08h15 - 08h35

Phát biểu khai mạc Hội thảo: HT.TS Thích Chơn Thiện (Phó Chủ tịch TT HĐTS - Trưởng Ban Giáo dục Tăng Ni TW)

08h35 - 08h50

Báo cáo đề dẫn: TT.TS Thích Thanh Quyết (Phó Ban Giáo dục Tăng Ni TW, Phó Viện trưởng HVPGVN tại Hà Nội)

08h50 - 09h05

Góp phần phát triển giáo dục Phật giáo Việt Nam: HT Thích Đức Nghiệp (Phó Tổng thư ký Hội đồng Chứng minh GHPGVN)

09h05 - 09h20

Giá trị PG và việc đúc kết xây dựng hệ giá trị chung của người VN trong thời kỳ đẩy mạnh CNH- HĐH và hội nhập: GS.TSKH Phạm Minh Hạc (Nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục)

09h20 - 09h30

GDPG sự kế thừa và phát triển: HT.TS Thích Thiện Nhơn (Phó Chủ tịch- Tổng thư ký HĐTS GHPGVN)

09h30 - 09h40

Nghĩ về vai trò Phật giáo trong cuộc sống của đất nước hôm nay: GS.NGND Nguyễn Đình Chú

09h40 - 09h50

Phát biểu của GS.TS Lê Mạnh Thát (Phó Viện trưởng HVPGVN tại TP HCM)

09h50 - 10h00

Phát biểu của GS.NGND Vũ Khiêu (Phó Chủ nhiệm Ủy ban KHXH Việt Nam, Anh hùng lao động)

10h00 - 10h10

Chụp ảnh tập thể - Địa điểm : Trước Nhà Bảo tàng.

PHẦN II: CÁC DIỄN ĐÀN CHUYÊN ĐỀ

DIỄN ĐÀN 1: GIÁO DỤC VÀ GIÁO DỤC PHẬT GIÁO - NHỮNG VẤN ĐỀ LÍ LUẬN CHUNG

Địa điểm: Phòng 01, tầng 1 (Nhà Bảo tàng)

Phiên buổi sáng: 10h00 - 11h40

Ban điều phối: HT.TS Thích Chơn Thiện và GS.TS.VS Phạm Minh Hạc

Thư ký: TT.TS Thích Giác Hiệp

THỜI GIAN

NỘI DUNG VÀ NGƯỜI PHÁT BIỂU

10h20-10h25

Đề dẫn của Ban điều phối

10h25-10h40

Giáo dục Phật giáo: HT. Thích Nhật Quang (Phó Ban Trị sự PG Đồng Nai, Hiệu trưởng Trường Cao Trung Phật học Đồng Nai)

10h40- 10h55

Phật giáo với sự nghiệp giáo dục và đào tạo: GS.TS Phạm Tất Dong.

10h55-11h10

Những mục tiêu giáo dục Phật giáo: TT.TS Thích Nguyên Thành (Phó Viện trưởng HVPGVN tại Huế)

11h10-11h25

Triết lý về giáo dục con người: PGS.TS Nguyễn Thanh Bình

11h25-11h40

Nhà Phật với giáo dục - Lịch sử và tương lai: NNC. Nguyễn Khắc Thuần (Trưởng khoa Việt Nam học - Đại học Bình Dương)

Phiên buổi chiều : 13h30- 16h30

Ban điều phối: HT.TS Thích Thanh Đạt và TT.TS Thích Nguyên Thành

Thư ký: TT.TS Thích Giác Hiệp

THỜI GIAN

NỘI DUNG VÀ NGƯỜI PHÁT BIỂU

13h30-13h35

Đề dẫn của Ban điều phối

13h35-13h50

Vai trò Triết học trong giáo dục Phật giáo: PGS.TS Hoàng Thị Thơ

13h50-14h05

Giáo dục Phật giáo Việt Nam hôm nay: HT. Tăng Nô

14h05-14h20

Dạy và học các môn văn học Phật giáo tại các HVPG: PGS.TS Nguyễn Công Lý và Nguyễn Thị Thanh Mai.

14h20-14h35

Tính khả thi của triết lý Giáo dục Phật giáo: TT.TS Thích Viên Trí (Trưởng Phòng đào tạo HVPGVN tại TP.HCM)

14h35-14h50

Giáo dục Phật giáo - Từ góc nhìn tâm linh: PGS. Bùi Thanh Quất

14h50-15h05

Quan điểm giáo dục của Phật giáo: TT.Thích Thanh Tuấn

15h05-15h20

Bài kệ của trưởng lão Mãn Giác và triết học duy vật Thích Ca Mâu Ni: PGS.TS Nguyễn Đăng Na.

15h20-15h30

Đóng góp của trí thức PG… suy ngẫm về nền GDPG ngày nay: TS.Nguyễn Mỹ Hạnh

15h30-15h45

Giáo dục sự tồn tại của lõi cây: NS.Ts.Thích Nữ Tịnh Vân (Phó khoa Pali - HVPGVN tại TP.HCM)

15h45-16h00

Giáo dục và Giáo dục Phật giáo: GS. Châu Trọng Ngô (Nguyên Phó Viện trưởng HVPGVN tại Huế

16h00-16h15

Giáo dục Phật giáo: Nền giáo dục hoàn thiện nhân loại: TT. Danh Lung

16h15-16h30

Giáo dục và Giáo dục Phật giáo bản chất và giá trị: Minh Chân

DIỄN ĐÀN 2:

ĐỊNH HƯỚNG, MÔ HÌNH, CHƯƠNG TRÌNH GDPG - HIỆN TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

Địa điểm: Phòng 2, tầng 1 (Nhà Bảo tàng)

Phiên buổi sáng: 10h00 - 11h40

Ban điều phối: HT.TS Thích Giác Toàn và TT.TS Thích Nguyên Đạt

Thư ký: Đại đức Thích Trí Như

THỜI GIAN

NỘI DUNG VÀ NGƯỜI PHÁT BIỂU

10h20-10h25

Đề dẫn của Ban điều phối

10h25-10h40

Vài ý tản mạn về chương trình học và dạy tại các trường, viện và các chùa: PGS.TS Trần Thị Băng Thanh

10h40-10h55

Góp ý về giáo dục Phật giáo: HT. Thích Đắc Pháp (Trưởng Ban Trị sự Tỉnh hội PG Vĩnh Long)

10h55-11h10

Giáo dục Phật giáo Nam Bộ: PGS.TS Trần Hồng Liên

11h10-11h25

Một số giải pháp tạm thời cho ngành giáo dục Tăng Ni: HT. Thích Đạo Quang (Phó Ban Trị sự THPG Đồng Nai - Phó Hiệu trưởng Trường Cao trung Phật học Đồng Nai)

11h25-11h40

Hướng đến cải cách giáo dục Phật học tại Việt Nam: TT.TS Thích Nhật Từ (Phó Viện trưởng HVPGVN tại TP. HCM)

Phiên buổi chiều: 13h30-16h30

Ban điều phối: HT Thích Giác Quang và TT.TS Thích Nhật Từ

Thư ký: Đại đức Thích Trí Như

THỜI GIAN

NỘI DUNG VÀ NGƯỜI PHÁT BIỂU

13h30-13h35

Đề dẫn của Ban điều phối

13h35-13h50

Việt giải kinh sách Phật giáo nhu cầu thiết yếu của sự nghiệp trí tuệ: TS. Đoàn Ánh Loan

13h50-14h05

GDPGVN có gì thay đổi hơn thập niên qua: TT.TS Thích Kiên Định (HVPGVN tại Huế

14h05-14h20

Tìm hiểu nội dung giáo dục đạo đức và phương pháp thể hiện trong kinh “Tứ thập nhị chương”: TS. Nguyễn Quang Khải

14h20-14h35

Phương pháp giảng dạy và học tập tại các HVPGVN: TT.TS Thích Nguyên Đạt (Phó Viện trưởng HVPGVN tại Huế)

14h35-14h50

Về một mô hình Học viện Phật giáo Việt Nam: ĐĐ.ThS Thích Thanh Thắng

14h50-15h05

Đôi điều trăn trở về Ni trẻ và GDPG trong thời đại mới: NT Huệ Hương (Phó Ban đặc trách Ni giới TW)

15h05-15h20

Tính đặc thù của phương pháp giáo dục Phật giáo: ĐĐ.TS Thích Tín Hòa

15h20-15h30

Đề xuất một số hoạt động xã hội đối với Tăng Ni sinh: ĐĐ.TS Thích Thiện Chánh

15h30-15h45

Thực chất nền GDPGVN hiện nay và một vài những suy nghĩ cá nhân: Ban GDTN tỉnh Vĩnh Long.

15h45-16h00

GDPG và phát triển bền vững: Ban GDTN tỉnh Bến Tre.

16h00-16h15

Tham luận của Ban GDTN tỉnh Quảng Ngãi: ĐĐ. Thích Trí Thắng.

16h15-16h30

Xây dựng triết lý giáo dục và mục tiêu giáo dục trong sách lược định hướng và phát triển tương lai GDPG: Trần Đức Liêm

DIỄN ĐÀN 3:

GIÁO DỤC PHẬT GIÁO VÀ CÁC VẤN ĐỀ HIỆN TẠI

Địa điểm: Phòng 03, tầng 1 (Nhà Bảo tàng)

Phiên buổi sáng: 10h00 - 11h40

Ban điều phối : GS.TS Lê Mạnh Thát và HT. Thích Đức Thanh

Thư ký : ĐĐ.TS Thích Quang Tư

THỜI GIAN

NỘI DUNG VÀ NGƯỜI PHÁT BIỂU

10h20-10h25

Đề dẫn của Ban điều phối

10h25-10h40

Đôi điều về Giáo dục Phật giáo xưa và nay: HT.TS Thích Thanh Đạt (Viện trưởng HVPGVN tại Hà Nội)

10h40-10h55

Giác ngộ Phật giáo và giác ngộ XHCN - những nhân tố có chung cội nguồn: PGS.TS Nguyễn Đức Bách.

10h55-11h10

Trách nhiệm bảo vệ môi trường và vai trò của PG: GS.TS Nguyễn Trọng Chuẩn

11h10-11h25

Hội thảo Giáo dục PGVN: Định hướng và phát triển: HT.ThS Thích Thanh Đạo (Phó Viện trưởng HVPGVN tại TP.HCM)

11h25-11h40

Vận dụng tư tưởng PG vào việc GD đạo đức cho học sinh, sinh viên VN hiện nay: PGS.TS Đặng Văn Chương và ThS. Trần Đình Hùng.

11h40- 11h55

Quan điểm của Phật giáo về thái độ sống bảo vệ môi sinh: TT.TS Thích Phước Đạt (Thư ký Ban GDTN TW - Trưởng phòng Giáo vụ HVPGVN tại TPHCM)

Phiên buổi chiều: 13h30 - 16h30

Ban điều phối: HT Thích Khế Chơn và TT.TS Thích Phước Đạt

Thư ký : ĐĐ.TS Thích Quang Tư

THỜI GIAN

NỘI DUNG VÀ NGƯỜI PHÁT BIỂU

13h30-13h35

Đề dẫn của Ban điều phối

13h35-13h50

Giáo dục PG với phát triển bền vững xã hội: GS.TS Nguyễn Văn Mạnh.

13h50-14h05

Giáo dục PG bảo vệ môi trường: HT Thích Đức Thanh

14h05-14h20

Giáo dục minh triết PG với phát triển bền vững: PGS. Đoàn Minh Huần và ThS. Nguyễn Quỳnh Trâm

14h20-14h35

GDPG đồng hành cùng dân tộc: TT. Thích Huệ Thông (Trưởng Ban TS THPG Bình Dương)

14h35-14h50

Giảng dạy văn học PG Thiền tông từ góc độ mỹ học: TS. Lê Thị Thanh Tâm

14h50-15h05

Đạo làm người: PGS.TS Trần Đăng Sinh

15h05-15h20

Giáo dục nhận thức về “nhân quả” qua môn văn trong nhà trường: PGS.TS Trần Mạnh Tiến.

15h20-15h30

Từ thiện xã hội một công tác cần quan tâm: ĐĐ.TS Thích Phước Chí (Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Phật học Bạc Liêu)

15h30-15h45

Giáo dục PG thời Lý - Trần đồng hành cùng dân tộc: PGS.TS Nguyễn Hữu Sơn

15h45-16h00

Định hướng phát triển hệ thống giáo dục PG trong thời đại mới: ĐĐ.ThS. Thích Thiện Hạnh (HVPGVN tại Hà Nội)

16h00-16h15

Truyền thống GDPG Nam Tông: TS. Trần Thanh Pôn

16h15-16h30

Sinh thái trong thời kỳ PG nguyên thủy: TT.TS Thích Tâm Tường

 

EmailEmail InPrint PDF.

Tin tức khác

Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 08 Tháng 5 2012 10:52 )

Video mới nhấtGet the Flash Player to see this player.

Album hình ảnh

 • Kinh hoa nghiêm

  Kinh Hoa Nghiêm là bộ kinh đại thừa, là vua trong các kinh, với nội dung siêu việt tuyệt luân hùng vĩ, tráng lệ nguy nga, thể hiện pháp thân, tư tưởng và tâm nguyện của Phật.

 • Pháp bảo Đàn kinh

  Đại Sư tên Huệ Năng, cha họ Lư, tên húy là Hành Thao. Người mẹ họ Lý, sanh ra Sư nhằm giờ Tý, ngày mùng tám, tháng hai, năm Mậu Tuất, niên hiệu Trinh Quán thứ 12.

 • Con Đường Bồ Tát Nhập Thế Trong Kinh Bát Đại Nhân Giác

  Kinh Bát Đại nhân Giác là một tác phẩm Kinh điển Đại thừa, ngôn ngữ súc tích, ý nghĩa cô đọng như các danh ngôn của Kinh Pháp Cú,

Slideshow with mootools

  SlideShow Pro Module v2.0 by JT

  Liên kết website

  Nhận qua Email

  Tên :

  Email của bạn

  Lượt truy cập:1583532
  Đang online :40
  Bảng quảng cáo